• Nätläkarna behövs för välfärden!

  Att få vården när du behöver den, det är välfärd. Då spelar det ingen roll om du får den av en privatägd vårdcentral, ett regiondrivet sjukhus eller utav en digital nätläkare.

  Fyra vänsterpartister skrev den 29 mars i media att privata nätläkare är kostsamt för regionen. Att Vänsterpartiet inte gillar det privata, det vet vi. Ännu en gång visar man sitt kommunistiska arv där allena det offentliga med skyhöga skatter är det enda som räknas.

  Vänsterpartiet väljer att påtala att ”kostnaderna för digitala vårdtjänster ökat till 7,6 miljoner kronor för 2020”. Vad man inte berättar är att denna vård gett besparingar i offentliga vården som är svåra att mäta och att den som sökt vården inte behövt vänta och oroa sig utan har fått vården direkt. Att få vården när man behöver den sparar pengar i längden och ÄR riktig välfärd!

  För mig som kristdemokrat är det självklart att det inte är de privata vårdgivarna som är problemet. Problemet är att vi har region som inte klarar av att leverera en tillgänglig och nära vård, därför att man alltför länge arbetat för att centralisera och lägga ner verksamheter och inte har en god personalpolitik. Mer än 400 miljoner kronor årligen lägger regionen därför på inhyrd personal (stafetter). Det tycker vi är fel. Vi behöver sätta stopp på detta nu och arbeta för en bättre sammanhållning i vår regionen, utöka vårdvalet och få länets politiker att lyssna mer på professionen. Det skapar framtidens välfärd i Västernorrland, inte onödiga attacker på privata vårdgivare.

  Henrik Sendelbach, vice gruppledare Region Västernorrland


  Bilden överst av bingngu93 från Pixabay (Pixabay License).


  Ekonomi/skatter · Näringsliv/arbete ·
  Personal | centralisering · ekonomi · företagande · Henrik Sendelbach · hyrpersonal · lyssna · nätläkare · sammanhållning · skatter · välfärd