• Motion: Ofrivillig ensamhet

  Ofrivillig ensamhet ger en bestående stress som leder till ökad risk för bland annat hjärtinfarkt och stroke.

  Även barn drabbas av ensamhet, dels i form av föräldrar som inte har tillräckligt med tid för sina barn och dels i form av form av utanförskap och mobbning. En konsekvens är psykisk ohälsa och ökad risk att man får betyget icke godkänt.

  Beräkningar visar att ensamhet 2017 medförde extra vård- och omsorgskostnader i Sverige om drygt 12 miljarder kronor i form av fler vårdbesök och oplanerade inskrivningar vid slutenvård.

  Utifrån Västernorrlands befolkningsunderlag skulle detta ge oss merkostnader om 290 miljoner kronor – årligen. Vi vet också att det är långa köer till såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin.

  För våra invånares välmående, en ökad tillgänglighet till vården och för att förbättra ekonomin är det hög tid att vi tar oss an detta.

  Först och främst behöver Region Västernorrland erkänna ofrivillig ensamhet som ett samhällsproblem. När det är sagt behöver en långsiktig strategi tas fram för att veta vad som behöver göras för att minska den ofrivilliga ensamheten.

  Vi behöver också stärka samarbetet med civilsamhället för få till fler sociala mötesplatser och aktiviteter runt om i länet.

  Vi föreslår därför att regionfullmäktige beslutar:

  • att Region Västernorrland erkänner ofrivillig ensamhet som ett samhällsproblem.
  • att det ska tas fram en långsiktig strategi för arbetet mot ofrivillig ensamhet.

  Härnösand 3 juni 2019

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna


  Folkhälsa · Psykiatri · Samverkan | civilsamhälle · ensamhet · Henrik Sendelbach · motion


  Bilden överst av claudia martinez från Pixabay (Pixabay License).