• Interpellation: Västernorrlands museum

  Härnösands gamla rådhus och Melinderska huset

  Just nu genomlever kulturen en mycket problematisk tid runt om i hela Sverige, detta är en direkt följd av den pandemi som vi alla just nu brottas med på ett eller annat sätt. Allra hårdast har pandemin slagit mot de inriktningar inom kulturen som till stor del lever på publika evenemang av olika slag.

  Inom vår region har vi scenkonsten och länsmuseet bland annat. Men detta är inte bara ett stort problem för de aktörer som verkar inom branschen utan även för oss kulturintresserade som går miste om både bra konserter, roliga pjäser och fin konst.

  Vad gäller Västernorrlands museum så lyftes det problem i media redan förra året, man kan då anta att dessa problem inte fått sin lösning under pandemins gång, jag har även fått till mig att försäkringsskyddet kring länsmuseet är ytterst bristfälligt.

  Jag vill därför ställa följande frågor.

  • Har du fullt förtroende för länsmuseets ledning idag?
  • Är problemen som lyftes i media under föregående år lösta?
  • Har länsmuseet i dagsläget ett fullgott försäkringsskydd? Om inte så är fallet, vem menar du bär ansvaret för detta?

  Artikeln är en Interpellation till Nämnden för hållbar utvecklings ordförande


  Bilden överst: Gamla rådhuset och Melinderska huset på Murberget/Västernorrlands museum 20 april 2016. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Kultur | försäkring · interpellation · Joachim Jonsson · Västernorrlands museum