• Förenklat att säga att S tog beslut om Botniabanan

  Socialdemokraterna Sara Nylund och Malin Westman påstår i en insändare 25/3 att det var en S-regering som tog beslut om Botniabanan. Det är en förenkling av det som skedde. En tidig förespråkare för banan var Stellan Lundberg. Han lyckades få näringslivet i Örnsköldsvik att ingå i en så kallad ledningsgrupp för ”Botniabanegruppen” 1989. Samma år upphörde persontrafiken till Örnsköldsvik från Norra stambanan.

  Detta faktum fick oss i Örnsköldsviks miljövårdsgrupp att agera och vi skickade 1993 ett brev till kommunikationsdepartementet med uppmaning att snarast utreda en förlängning av Ostkustbanan. Hur stor inverkan vårt brev hade vet jag inte, men någon månad senare presenterade regeringen en proposition med inriktning för investeringar i Ådalsbanan som etapp 1 i en kommande Botniabana.

  Dåvarande kommunikationsministern Mats Odell (KD) som via sin hustru hade anknytningar till Örnsköldsvik hade tydligen uppmärksammat brevets innehåll. När jag mötte honom i samband med Demokrativeckan i Sundsvall samma sommar yttrade han ”Är du nöjd nu?”. Första konkreta beslutet kom faktiskt i mars 1994, ett halvår innan maktskiftet, att bygga järnväg mellan Örnsköldsvik och Husum, en listig idé som var Vidar Fahléns.

  Rätteligen bör S-regeringen som tillträdde hösten 1994 ha en eloge för att man inte stoppade Botniabaneprojektet! I dag har vi en statsminister som också har anknytning till Örnsköldsvik. Det borde vara en fördel att någon som känner till transportförhållandena kring oss finns med i beslutsprocessen. Vi har nu två angelägna infrastrukturprojekt, dubbelspår på Ostkustbanan och E4-tunnel under Åsberget. Där har ännu inga avgörande beslut fattats trots att de båda har utretts. Löfvens regering har suttit vid makten i mer än sex år.

  Per Sundin, f.d. ordförande i Örnsköldsviks miljövårdsgrupp


  Infrastruktur | Botniabanan · Demokrativeckan · dubbelspår · E4 · Husum · järnväg · Mats Odell · Ostkustbanan · Per Sundin · Socialdemokraterna · Ådalsbanan · Örnsköldsvik · Örnsköldsviks miljövårdsgrupp