• M och KD:s budget infriar välfärdslöftet

  KD och M:s budgetreservation fick riksdagens gillande. Därmed föll övergångsregeringens budget.

  Äntligen! Nu ersätter vi ineffektiv politik och gratisreformer med en stor portion KD-politik och levererar välfärdslöftet, och mer av solidaritet och förvaltarskap till Sveriges invånare.

  Välfärdslöftet

  Med vår budget får vi tillbaka kömiljarden. Cancersatsningen om 500 miljoner kr förlängs. Det blir 500 miljoner extra till psykiatrin samt 10 miljoner kronor till suicidprevention. LSS säkras också så att andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov.

  Solidaritet

  Kommunerna tappar det statliga stödet för att utveckla kulturskolan. Exakt samma summa belopp (100 miljoner kronor) avsätts istället till en Fritidspeng, som går till barn i ekonomiskt utsatta hem, för exempelvis avgifter till kulturskolan, träningsavgifter etc.

  Det blir också sänkt skatt för ALLA pensionärer, inte bara de rikaste som övergångsregeringen vill där bara de som har en pension över 17 000 kronor i månaden får sänkt skatt. Bostadstillägget stärks också.

  Förvaltarskap

  Nu försvinner den ineffektiva miljöpolitiken, exempelvis bidrag till elcyklar. Istället satsar vi på en utbyggd laddinfrastruktur längs våra vägar, på miljöforskning och ger 600 miljoner till insatser för havsmiljön. Det blir också 3 miljarder mer i klimatbistånd. Detta finansieras bland annat genom neddragning av Naturvårdsverkets verksamheter.

  Det är några av alla punkter som finns med i KD och M:s budgetreservation. I budgeten finns också satsningar som ger:

  ✔️ Äldreboendemiljard för fler äldreboenden
  ✔️ Mindre barngrupper i förskolan
  ✔️ Satsningar på den nära vården
  ✔️ Landsbygdspolitiska åtgärder
  ✔️ 10 000 fler polisanställda
  ✔️ Sänkt skatt på arbete
  ✔️ Stärkt försvar

  Henrik Sendelbach, kristdemokrat


  Bilden överst av Christoph Meinersmann från Pixabay.


  Barn och unga · Ekonomi/skatter · Infrastruktur · Kultur/fritid · Landsbygd · Miljö och energi · Specialistvård · Trygghet · Äldre | ansvar · bistånd · budget · barnomsorg · cancer · ekonomi · elcykel · familj · fritidspeng · förskola · försvar · förvaltarskap · klimatbistånd · kulturskola · kömiljard · landsbygd · medmänsklighet · polis · vuxenpsykiatri · skatter · solidaritet · statsbidrag · suicidprevention · äldreboende · äldreboendebristen · välfärdslöftet
  · Henrik Sendelbach