• Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna föreslår en satsning på demokratin inför kommande mandatperiod för Region Västernorrland

  Sjukvårdspartiet Västernorrland, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är överens om satsningar på den politiska oppositionen samt ökad samverkan och insyn för fackförbund, patientföreningar och regioninvånarna i stort.

  – Vi har tagit till oss av kritiken om att det är svårare att styra i minoritet. Därför ska alla oppositionspartier få goda förutsättningar att kunna arbeta heltid med politik för att en politisk minoritet ska kunna styra med hoppande majoriteter i styrelse, nämnder och regionfullmäktige i enskilda frågor. Vi ser en tid framför oss där oppositionen kommer vara väldigt spretig med partier från V till M, därför ser vi denna förändring som nödvändig säger Robert Thunfors, gruppledare för Sjukvårdspartiet.

  – Region Västernorrland kan inte styras på kvällar och helger, därför föreslår vi att det inrättas tre nya oppositionsrådsposter för de partierna som inte får presidieuppdrag på egen hand, nämligen Vänsterpartiet, Moderaterna och Centerpartiet säger Mats Hellhoff, gruppledare för Sverigedemokraterna.
  Socialdemokraterna får grund av sin partistorlek (24 mandat) de tre befintliga oppositionsrådsposterna. Förslaget skulle innebära att det blir totalt sex oppositionsråd i regionen.

  – Utöver att det inrättas tre nya oppositionsrådsposter så föreslår vi också att det inrättas en regionrådsberedning. Beredningens syfte är att möjliggöra alla partier att få vara med så tidigt som möjligt i den politiska processen tillsammans med regionens tjänstepersoner för maximal insyn. Det öppnar också upp för dialog och samverkan i ett tidigt skede mellan partierna säger Henrik Sendelbach, gruppledare för Kristdemokraterna.

  Länsinvånarna ska få större möjlighet att påverka de politiska processerna. Allmänhetens frågestund ska införas där medborgarna har möjlighet att ställa frågor och debattera direkt med politiker i regionfullmäktige samt möjlighet att lämna medborgarförslag som regionens politiker ska behandla.
  Fackliga organisationer ska ges möjlighet att få delta på sammanträden med regionens styrelse och nämnder. Med tanke på regionens stora krissituation bedömer vi att fackförbunden ska involveras mycket mer än idag.

  Avslutningsvis föreslår vi också att ett samverkansråd inrättas där länets patientföreningar, ledande politiker och tjänstepersoner för dialog och samverkan kring hälso- och sjukvården.

  Robert Thunfors (SJVP), Mats Hellhoff (SD), Henrik Sendelbach (KD)