• Satsning på barn och ungas fritid i KD:s riksdagsbudget

  Sommaren är här och pandemin börjar släppa sitt grepp. För Kristdemokraterna är barns och ungas möjlighet att få ta del av idrott en prioriterad fråga.

  2020 blev tyvärr ett år då många unga slutade att idrotta på grund av pandemin. Enligt riksidrottsförbundet handlar det om ett minus på sex miljoner deltagartillfällen, vilket är 10 procent. Gymnastik, kampsporter, innebandy och parsport har noterat en nedgång på 40-50 procent. Det finns undantag inom fotboll, golf och ridsport som ökat, men generellt är det en oroande nedgång för svenskt, ungdomligt idrottande.

  En överhängande risk är att barn som slutat idrotta inte hittar tillbaka till idrotten efter pandemin. Detta ser vi som mycket allvarligt.

  Vi kristdemokrater har tagit fram Fritidskortet till alla barn i årskurs 2–9, laddat med minst 500 kronor öronmärkta för deltagaravgifter i aktiviteter i föreningsliv eller kulturskola. Vi har tittat på andra nordiska länder, som Island och Norge, som nu inför eller har infört detta. Vårt förslag innebär att nära en miljon barn stöttas till en aktiv och meningsfull fritid, varav mest stöd ges till de ca 150 000 barn som behöver det allra mest. Vi avsätter 850 miljoner kronor till Fritidskortet.

  Utmaningen att få fler unga i rörelse har vuxit sedan pandemin och vi behöver nu växla upp för att hjälpa unga till ett sunt och glädjefyllt idrottsliv.

  Roland Utbult (KD), kultur- och idrottspolitisk talesperson
  Robin Håkansson (KD), ledamot kultur- och fritidsnämnden Sundsvalls kommun
  Ingemar Wiklander (KD), gruppledare Härnösands kommun


  Bilden överst av IGfotojonas från Pixabay (Pixabay License).


  Barn och ungaKultur/fritid | fritid · fritidskortet · Ingemar Wiklander · Robin Håkansson · Roland Utbult