• Yttrande över remiss Digifysiskt vårdval

  Yrkande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 28 januari 2020 i ärendet

  Yttrande över remiss, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

  Ändringsförslag

  Kristdemokraterna i yrkar härmed  att följande punkter i Regionens yttrande över den statliga utredningen ändras:

  17.1.2 Listning på utförare ska bli grunden för valfrihet i ett system baserat på kontinuitet

  Kristdemokraterna vill att Region Västernorrland ändrar i sitt yttrande och säger ja till rätten till en fast läkarkontakt.

  Vi anser det är fel att hänvisa till att en hög andel stafetter gör att man endast vill införa rätt till en fast vårdkontakt.

  En hög andel stafetter får aldrig bli ett argument till att försämra vården. Det borde istället ses som en varningsklocka, att nu måste man tänka om och ändra politikens inriktning.

  Vi anser att alla i grunden ska ha rätt till en fast läkarkontakt och inte bara en vårdkontakt. Att alla får rätt till en fast läkarkontakt är viktigt för en god kontinuitet och en jämlik vård i hela landet.

  17.1.6 Begränsningar av listan ska vara tillåtna

  Kristdemokraterna vill att Region Västernorrland ändrar i sitt yttrande och säger ja till rätten till att möjliggöra ett listningstak för antal listade vid utförare.

  Det har vid flera tillfällen funnits utförare som begärt listningsstopp i Region Västernorrland men där majoriteten i regionen sagt nej trots att utförarna lagt fram patientsäkerheten som orsak till att man vill ha ett listningsstopp. Så kan vi inte ha det. Patientsäkerheten måste i detta fall vara viktigare än valfriheten för enskilda patienter.

  I det yttrande som Region Västernorrland lämnat påstår regionen att listningsstoppet är ett landsbygds-/glesbygdsproblem. Vi vill korrigera denna bild med sanningen att det framför allt är utförare i städerna som behöver listningsstopp på grund av en alltför snabb ökning av antalet listade.

  Övriga synpunkter

  17.1.5 Patienten kan välja att lista om sig två gånger per år

  Kristdemokraterna i Region Västernorrland instämmer att en ändring av rätten att lista om sig kan skapa bättre förutsättningar för kontinuitet för patienter och bättre stabilitet för verksamheter. Problemet är dock att det förutsätter att vi har en allmänt god tillgänglighet i vården och så är det inte idag. Vi godtar därför Region Västernorrlands yttrande att säga nej till att begränsa möjligheterna att lista om sig.

  Michał Zakolski, Kristdemokraterna
  Carl-Olof Svensson, Kristdemokraterna


  Bilden överst: Hälsocentralen Centrum i Sundsvall. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Landsbygd · Primärvård | Carl-Olof Svensson · fast läkarkontakt · hyrpersonal · listningsstopp · listningstak · Michał Zakolski · omlistning