• Sverige förtjänar bättre – KD:s reformer skapar trygghet i en svår tid

  Sundsvall är i ett bekymmersamt och osäkert läge. Arbetslösheten ökar i kommunen och har gjort det sedan januari 2019. I augusti hade vi hela 8,8 procent arbetslöshet. För ungdomar ökar den betydligt och i somras hade vi 14,6 procent arbetslösa.

  Coronapandemin har till en viss del orsakat detta och påverkat samhället. Men siffrorna såg redan dåliga ut före pandemin. Det behövs starka reformer som bryter arbetslösheten.

  Våra förslag kommer ge dem som hamnat i arbetslöshet goda förutsättningar för att snabbt komma tillbaka till arbetet och att långtidsarbetslösheten bryts. Majoritetens jobbpolitik brister och därför har vi presenterat reformer som gynnar de arbetssökande och företag.

  Vårdköerna i Västernorrland är bland de sämsta i Sverige. Enligt den senaste statistiken så väntar cirka 9 000 personer för att få ett förstabesök inom specialistvård för att få den specialistvård de har rätt till. De svagast i samhället får inte den hjälpen de behöver och det är vår plikt att hjälpa dem.

  Arbetsbelastningen har varit omfattande för regionens medarbetare inom sjukvården som har haft en väldigt tuff situationen. Regeringen har misslyckats med den här uppgiften. Vi behöver förkorta vårdköerna en gång för alla.

  Coronaviruset slog hårt också mot äldreomsorgen. Innan pandemin hade regeringen valt att finansiera annat och fokusera ytterst lite på de äldre. Vi står för ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet och det är ett av de viktigaste målen för Kristdemokraterna i Sundsvall.

  I Kristdemokraternas budget inför 2021 så är satsningen på äldreomsorg den största som någonsin gjorts i Sverige.

  Budgetmotionen prioriterar de mest akuta samhällsproblemen. KD lägger kraftfulla förslag för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen och  få fram  fler jobb, beta av vårdskulden, korta vårdköerna och förbättra äldreomsorgen.

  Bland de föreslagna satsningarna finns:

  • Arbetsgivare som tar tillbaka permitterad personal under 2020 behöver inte betala arbetsgivaravgift för dessa lönekostnader under resterande del av 2020.
  • Införandet av en nationell vårdförmedling för att garantera vård i tid till alla.
  • Höjd medicinsk kompetens med fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.

  Liza-Maria Norlin, gruppledare KD Sundsvall
  Joachim Jonsson, oppositionsledare KD Region Västernorrland
  Emma Almroth, vård och omsorgsnämnden Sundsvall


  Bilden överst av Eliola från Pixabay (Pixabay License).


  Näringsliv/arbete · Specialistvård · Trygghet | arbete · arbetslöshet · Covid-19 · Emma Almroth · Joachim Jonsson · Liza-Maria Norlin · vårdförmedling · vårdköer · vårdskuld · värdighet · äldreomsorg