• Redo att reformera sjukvården

  Sveriges hälso- och sjukvård befinner sig i en mycket besvärlig situation. Belastningen har under pandemin varit enorm samtidigt måste det understrykas att de brister i tillgänglighet vi ser nu också fanns tidigare. Alltsedan hösten 2014 har köerna ökat kraftigt.

  Hur hälso- och sjukvården organiseras är centralt för att ge patienterna den vård de behöver. Det är inte försvarligt att fortsätta med dagens organisation om vi ska klara av att ge patienterna en jämlik och god vård.

  Kristdemokraterna är det enda partiet som har en plan och reformerna för att förändra svensk sjukvård. Vi sätter patienten och inte systemet i fokus.

  Vi anser därför att staten ska överta ansvaret och finansieringen av den hälso- och sjukvård som regionerna har ansvar för. Uppdelningen i 21 regioner fungerar dåligt. Förutom ett statligt huvudansvar måste reformen för en god nära vård genomföras sammanhållet och långsiktigt. Först då får vi en patientsäker och effektiv hälso- och sjukvård.

  Återkommande visar det sig även att vården inte är jämlik. Såväl kvalitet som tillgänglighet varierar kraftigt över landet. Detta är inte förvånande med tanke på de 21 olika regionerna sinsemellan har väldigt olika förutsättningar. Inom cancervården påverkar bostadsort vården och antal dagar mellan remiss och behandlingsstart skiljer sig åt. Dessutom skiljer sig regionerna åt vad det gäller tillgång till olika cancerbehandlingar.

  För dig som bryr dig om en tillgänglig och jämlik vård och som vill lägga ned regionerna. Rösta på Kristdemokraterna.

  Ebba Busch, partiledare (KD)
  Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott (KD)
  Henrik Sendelbach, förstanamn till regionfullmäktige i Västernorrland (KD)


  Etik och jämlikhet | Acko Ankarberg Johansson · cancervård · debattartikel · Ebba Busch · förstatligande · Henrik Sendelbach · jämlik vård · reform