• Vårda vården och utveckla primärvården!

  Det är med stor besvikelse som vi kristdemokrater ser att Socialdemokraterna vägrar tänka om fortsätter med centralisering och kortsiktiga lösningar, numera tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Tyvärr löser denna politik inte regionens ekonomiska problem utan kommer säkerligen tvinga fram nya skattehöjningar, kanske redan nästa år!

  Kristdemokraterna har en plan och är redo att ta över när det är dags! Regionen behöver ett ledarskap och en ny politik där personalen lyfts fram och ett långsiktigt arbete inleds för en jämlik, nära och tillgänglig vård i hela länet.

  Är man inte är en bra arbetsgivare kommer man alltid ha svårt att rekrytera personal. Då löser man inte stafettkostnader hur mycket man än försöker. Man måste istället börja jobba långsiktigt med målet att bli länets bästa arbetsgivare. I takt med att rekryteringen blir lättare kommer vi få se att stafetterna minskar i antal.

  Primärvården är grunden för målet att uppnå en jämlik, nära och tillgänglig vård. Alla verkar numera överens om att tillföra mer resurser till primärvården, men det räcker inte. Dessa nedläggningar och nedgraderingar av vårdcentraler måste upphöra och så behöver nya dörrar öppnas. Ett utökat vårdval gör det möjligt att överföra verksamheter från specialistvård till primärvården. Detta skapar möjligheter för verksamheter att profilera sig och att kunna använda sina lokaler mer effektivt.

  Folkhälsan är en annan viktig pusselbit. Ett friskare Västernorrland innebär att övriga vården avlastas vilket i förlängningen innebär bättre tillgänglighet och minskade vårdköer. I Kristdemokraternas budgetförslag i år föreslogs en ökning av ramen för folkhälsan med närmare 50% på tre år! Även Livsstilsmedicin Österåsen behövs för att säkra folkhälsan. Till skillnad från SD som vill lägga ner Österåsen (eller avyttra som man beskrivit det i sin budget) vill Kristdemokraterna istället utveckla Österåsens verksamhet.

  Så sluta nu upp med centraliseringsdumheterna. Börja istället med att vårda vården och utveckla primärvården.

  Mona Hammarstedt, Go Grafström, Joachim Jonsson, Henrik Sendelbach och Michał Zakolski för Kristdemokraterna i Region Västernorrland


  Debattartikel/insändare publicerad i Sundsvalls Tidning 5/12 och i Nordsverige 5/12. Först den 9/12 publicerades den också i Allehanda.


  Folkhälsa · Primärvård | Bo Grafström · centralisering · insändare · Henrik Sendelbach · Joachim Jonsson · Michał Zakolski · Mona Hammarstedt


  Bilden överst: Hälsocentralen Kramfors. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).