• KD: Alla äldre ska ha råd att gå till tandläkaren

  Många äldre upplever att tand- och munhälsan blir sämre med åldern, vilket ofta hänger ihop med försämrad allmän hälsa eller med viss medicinering. Fram till 70-talet var det dessutom vanligt att laga hål i tänderna med amalgam som nu behöver bytas ut – vilket drabbar dagens äldre generationer.

  Samtidigt går äldre till tandläkaren i lägre utsträckning än den yngre befolkningen – besöksfrekvensen minskar tydligt med åldern efter 69 år. Inte minst under Coronapandemin har många äldre uteblivit från sina tandvårdsbesök. Detta är ett stort problem, då sämre mun- och tandhälsa ofta innebär försämrad livskvalitet och i värsta fall blir ett hinder för sociala kontakter.

  Det kan finnas flera orsaker till att äldre inte går till tandläkaren. Sjukdom kan innebära isolering i hemmet och behov av stöd för att genomföra vårdbesök. Men det finns också många äldre som vittnar om att de inte har råd att prioritera sin munhälsa. Så kan vi inte ha det.

  Nästan hälften av de som får del av tandvårdens högkostnadsskydd är över 65 år. Utvärderingar av skyddet har visat att det har en omfördelande effekt. Personer med låga inkomster får sina tandvårdskostnader täckta av högkostnadsskyddet i högre utsträckning än personer med höga inkomster. Låginkomsttagare är också överrepresenterade bland de med de allra högsta subventionerna. Samtidigt är nyttjandet lågt bland personer med en socioekonomiskt utsatt ställning.

  Kristdemokraterna vill därför kraftigt förstärka tandvårdens högkostnadsskydd genom att sänka gränsen för ersättning från dagens 3000 kronor till 1200 kronor – samma gräns som gäller i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Mellan 1200 kronor och 15 000 kronor ska 50 procent av kostnaden täckas och därutöver ska 85 procent av kostnaden täckas. Reformen innebär en förstärkning av det statliga tandvårdsstödet med 1,6 miljarder kronor per år.

  För de över 500 000 äldre som idag får del av högkostnadsskyddet innebär reformen minskade tandvårdskostnader med 900 kronor per år – en 25 procentig minskning för snittpatienten. Dessutom kommer många fler att inkluderas i skyddet mot höga kostnader än vad som sker idag.

  Nu förbättrar vi högkostnadsskyddet med den största tandvårdsnyheten sedan 2008. Möjligheten att skratta, le och äta ordentligt – att ha hela tänder, ska inte avgöras av hur tjock din plånbok är. Det sägs att ett leende förlänger livet. Det önskar vi för alla Sveriges äldre.

  Ebba Busch, partiledare Kristdemokraterna
  Jakob Forssmed, äldrepolitisk talesperson Kristdemokraterna
  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare regionfullmäktige
  Polina J. Larsson (KD), ledamot i Vård- och omsorgsnämnden i Sundsvall


  Tandvård · Äldre | Covid-19 · Ebba Busch · högkostnadsskydd · Jakob Forssmed · Mona Hammarstedt · Polina J. Larsson