• Kvinnors hälsa och vård måste flyttas högre upp på agendan

  Smärta, obehag, lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i Sverige. Det beror på att kvinnosjukdomar och andra åkommor som främst drabbar kvinnor, länge har varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade. Dessutom är det främst bland kvinnor och flickor som den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren, även bland flickor så unga som tolv år.

  Den sammantagna slutsatsen av allt detta är att kvinnors hälsa och vård måste flyttas högre upp på agendan. Den rådande situationen är dyr för samhället och outhärdlig för oräkneliga kvinnor.

  Sveriges sjukvård ska vara behovsstyrd, god, lättillgänglig, jämlik och jämställd. Därför går vi som enda parti till val med sjukvården som huvudfråga.

  Livmoderhalscancer drabbar många och årligen mister omkring 150 kvinnor livet i sjukdomen. Men Sverige kan bli det första landet i världen som lyckas utrota sjukdomen. Därför har vi drivit på för mer och bättre screening och att vaccin mot HPV-viruset som orsakar livmoderhalscancer erbjuds direkt i samband med den första screeningen. Dessutom vill vi att även kvinnor över 64 ska erbjudas screening med cellprov och HPV.

  Även inom forskningen och uppföljningen måste Sverige bli betydligt bättre på att se kvinnors situation i vården. I dag får en kvinna med endometrios vänta i genomsnitt sju år på diagnos. Och trots att sju av tio kvinnor i åldern 47–56 år lider av klimakteriebesvär så är det oklart vilka insatser som görs i primärvården och vilken kunskap som finns. Dessutom är skillnaderna stora mellan olika delar av landet. Därför vill Kristdemokraterna inrätta ett nationellt forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar och öka resurserna till primärvården.

  Ett land som Sverige ska självklart erbjuda trygg förlossningsvård. Osäkerhet om var man kommer få förlossningsplats orsakar stress för både kvinnan och för vårdpersonalen, vilket i sin tur orsakar onödiga förlossningsskador. Dessutom vill vi att alla nyblivna mammor ska erbjudas en mamma-rehab-check som kan användas hos fysioterapeuter med särskilt fokus på graviditet och förlossning.

  Till sist: Sverige behöver göra en rejäl nationell uppföljning av hela vården ur ett jämställdhetsperspektiv. Sjukvården måste behandla kvinnor och män både jämlikt och olika, helt enkelt för att det finns biologiska och fysiologiska skillnader mellan kvinnor och män. Vård som bygger på kunskaper om män löper stor risk att missa kvinnors behov och förutsättningar. Sveriges kvinnor ska kunna lita på sjukvården.

  Ebba Busch (KD), partiledare
  Liza-Maria Norlin (KD), toppkandidat riksdagen
  Ronja Strid (KD), toppkandidat kommunfullmäktige
  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare regionfullmäktige


  Etik och jämlikhet · Specialistvård | Ebba Busch · endometrios · fysioterapeut · förlossning · HPV · jämlik vård · klimakterie · kvinnosjukvård · livmoderhalscancer · Liza-Maria Norlin · Mona Hammarstedt · Ronja Strid · screening · specialistvård