• Låt lagsamhället använda DNA-tekniken

    Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen ”ger hopp om lagsamhället”. Det är många som starkt berörts av det ofattbara och tragiska som hände i vårt lilla lokalsamhälle för 25 år sedan, då mordet på Malin skedde. Vi är också många som fortfarande inte kan förstå att denna tragiska händelse faktiskt hänt. Högsta domstolen menar helt riktigt att det saknas praxis. Istället för att fatta ett beslut som skapat ett tydligt exempel i syfte att ge större möjlighet att klara upp grova våldsbrott, så valde man att stoppa resningsprocessen.

    Vi kan bara ana den frustration och besvikelse som Malins föräldrar och andra i liknande situation känner efter detta beslut från HD. Men vi kommer aldrig att förstå den. Vi Kristdemokrater i Örnsköldsvik kommer därför att den politiska vägen jobba så att ”lagsamhället” på alla sätt ges möjlighet att använda DNA-tekniken för att skapa rättvisa så att oskyldiga går fria och skyldiga döms.

    Per Sundin och Ulf-Åke Oldenborg, Kristdemokraterna Örnsköldsvik


    Trygghet | Högsta domstolen · lag och rätt · resning · Per Sundin · Ulf-Åke Oldenborg