• Vi välkomnar ett förändrat samtalsklimat i regionpolitiken

  Företrädare för S, M och C i regionen gick den 11 april ut i Sundsvalls Tidning och beklagade sig över oppositionen med kritik mot att det händer att vi inte deltar i beslut i vissa ärenden i Regionstyrelsen för att återkomma på Regionfullmäktige. Vi kan ju ha ”bra idéer” och så är det ju. Vi har bra idéer.

  Istället för att fortsätta denna sandlådenivå av debatt där det handlar om hur man lägger förslag, snarare än de förslag man lägger, så hoppas jag att det här inlägget mynnar ut i något bra. Av majoritetens insändare tänker jag mig att man framöver vill ha mer öppna diskussioner i styrelsen utan försök att tysta oppositionen med prat som citat: ”debatten tar vi i fullmäktige”.

  Det framgår inte om ni i majoriteten faktiskt vill ha ett bättre samtalsklimat eller bara försökt hitta något att kritisera oppositionen för, men handlar det samtalsklimatet, så ser vi det positivt på att det framöver kommer ges större möjlighet att diskutera förslag mellan partierna. Kan vi få ett förändrat samtalsklimat i politiken kan vi bättre tjäna de invånare som valt oss.

  Henrik Sendelbach
  Gruppledare (KD)
  Region Västernorrland


  Bilden överst av PublicDomainPictures från Pixabay (Pixabay License).


  Samverkan | demokrati · insändare · samtalsklimat