• Spara inte in på barnen!

  Majoritetens insändare handlar om ett pilotprojekt där man vill glesa ut kallelsetiden till tandläkare för barn och unga. I insändaren går bland annat att läsa nedanstående citat:

  ”I dokumentet ger Socialstyrelsen inga rekommendationer om intervaller för barn. Framför allt för att generella intervaller är problematiska med hänsyn till barns olika utveckling och för att vägledningsbehovet är större för vuxna. Pilotprojektet som nu är beslutat håller sig alltså inom de riktlinjer som Socialstyrelsen har.”

  Att pilotprojektet håller sig inom riktlinjerna är direkt felaktigt. I Socialstyrelsens rapport (Nationella riktlinjer för tandvård Stöd för styrning och ledning 2022, sid 43) står tydligt och klart, att de rekommenderade revisionsintervallerna, (kallelsetiden) uppgår till max 2 år för barn med låg risk för munhälsa.
  Att förlänga från 2 år med ytterligare 6 månader är alltså INTE förenligt med de nationella riktlinjerna!
  Att folktandvården står inför utmaningar är vi överens om. Men problemet med att vi saknar personal löser vi inte genom att dra ner på barntandvården.
  Problemen behöver lösas från grunden med ett långsiktighetsperspektiv. Inte genom ständiga nedskärningar som ytterst drabbar de svagaste, i detta fall våra barn och unga.

  Vi vet också att karies ökar igen bland barn och det innebär att denna åtgärd knappast kommer generera besparingar heller utan tvärtom, ökade kostnader.

  Utifrån kunskapen vi har om hur viktigt den förebyggande munhälsan är så motsäger vi oss den försämring det skulle innebära att utöka revisionsintervallerna inom allmän tandvård för barn.
  Om vi vill bibehålla och förbättra munhälsan för hela vår befolkning är INTE lösningen att dra ner på den kontinuerliga kallelsen jämte det förebyggande tandvården för barn och unga.

  Mona Hammarstedt KD Ledamot Regionstyrelsen
  Barbro Ekevärn SJVP Ledamot Regionstyrelsen


  Bilden överst av Photo Mix från Pixabay (Pixabay License).