• Bättre kontinuitet i hemtjänsten

  Många äldre upplever  att det är för stor personalomsättning inom hemtjänsten och att det hela tiden kommer nya personer som man ska utveckla en relation till. För att utveckla verksamheten vill vi få ner antalet besök av olika personer som besöker hemtjänsttagaren. Det gör det lättare att utveckla stabila och tillitsfulla relationer vilket ökar de äldres välbefinnande.

  I Kristdemokraternas budget för 2022 satsar vi resurser på att utveckla kvalitén, bland annat genom en särskild bonus...

 • Bättre mat inom äldreomsorgen

  Det finns ett nära samband med vad vi äter och vårt välbefinnande. Det gäller i ännu högre utsträckning våra äldre på de särskilda boendena. Det är viktigt att man får vällagad mat och att det är mat som man känner igen.

  I vår budget, Kristdemokraternas, för 2022 satsar vi på bättre mat för våra äldre. Efter lång tid med social isolering och distansering för de boende är det extra viktigt. Nu är det dags att komma ihåg vilka som byggt upp vårt land. Samhällets styrka och mognad visar s...

 • Inledningen i Kristdemokraterna Tyresö budgetförslag för 2022

  Tyresös karaktär ska vara den idylliska trädgårdsstaden, inte betongförorten. Småskalighet skall prägla bebyggelsen, men i centrumnära lägen behövs en mer kompakt och lite högre bebyggelse. Tyresö ska uppfattas som en trygg plats. Våra skolor, vår äldreomsorg och annan verksamhet ska vara känd för god kvalitet.

  Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så skatter och avgifter kan vara låga och medborgarna få en god disponibel inkomst. Vi ska i den kommunala verksamheten vara up...

 • Tyresö – en osund miljonärsfabrik

  Insändare i Mitt i Tyresö vecka 42

  Alla som bor i en villa i Tyresö har det senaste året blivit miljonärer på värdestegringen. Kul för dom men inte för ungdomar och andra som ska in på bostadsmarknaden. De senaste månaderna har Tyresö haft länets kraftigaste prisökningar och de flesta villaägare tjänar mer när de sover i huset än när de är på jobbet. Nu kommer dessutom ovanligt stora ungdomskullar upp i familjebildande åldrar, vilket driver på efterfrågan och priserna ännu mer. Tyresö ...

 • Tyresta naturreservat och nationalpark

  När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, c:a en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat.

  Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö har vi bland annat bjudit på en rundvandring i Tyresö naturreservat och är nu framme vid ”juvelen i kronan”, Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat. Ungefär en tredjedel av nationalparken ligger i Tyresö kommun o...

 • Telegrafbergets naturreservat

  Telegrafbergets naturreservat, inrättat så sent som 2021, är beläget på Brevikshalvön och är ett stort område som bjuder på spännande och varierande natur. I naturreservatet finns Tyresös högst belägna punkt, 85 meter över havsytan. Från utsiktstornet har man en vida utsikt.

  Namnet på Telegrafberget avslöjar att det har tidigare har stått en optisk telegrafstation på den högsta punkten. Den stod där i två omgångar på 1800-talet och användes främst i statligt och militärt syfte.

  ...

 • Klövbergets naturreservat

  När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, c:a en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö bjuder vi på en rundvandring i Tyresö naturreservat och nationalpark och nu har turen kommit till Klövbergets naturreservat.

  De höga naturvärdena i området består av den fina hällmarkstallskogen och de mäktiga förkastnin...

 • Hammarbergets naturreservat

  När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, c:a en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö bjuder vi på en rundvandring i Tyresö naturreservat och nationalpark och nu har turen kommit till Hammarbergets naturreservat.

  Liksom Dyviks naturreservat är nog Hammarbergets naturreservat ganska okänt för de flesta Tyr...

 • Sanningen om våra politiska motståndare (8)

  I en serie inlägg under namnet ”Sanningen om våra politiska motståndare” har vi skrivit positiva saker om de andra partierna i kommunerna. Även om partier som vi ofta är oense med i sakfrågor.

  Alf Svensson sa i en DN-intervju 25/7 att han tror att folk är trötta på politiker som ”bara pratar om hur bra man själv är och hur usla alla andra är.” Vi håller med och tycker det är tråkigt att det politiska samtalet i Sverige kommit att få så stora inslag av att avsiktligt missförstå, tro det...

 • Sanningen om våra politiska motståndare (7) 

  Moderaterna företräds bl a av Anki Svensson som är oppositionsråd och Peter Freij som är ordförande för Tyresömoderaterna, men har också en lång rad andra aktiva politiker i kommunen.

  M har varit ett ledande parti i många år i kommunen och mycket av det som är bra har skapats när M haft en ledande roll i styret. Vi delar många grundläggande värderingar kring hur Tyresö kommun bör utvecklas och vilka brister som finns idag. Eftersom vi är ett litet parti med begränsade resurser är vi ta...