• Tidigt stöd – Resursförskola

  Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att det förebyggande arbetet för barn och ungdomar sätts in tidigt. Mycket av det tidiga lärandet och det sociala samspelet möter barnen redan i förskolan och redan där ser vi att barn är olika och har olika behov. Därför behöver vi anpassa förskolans organisation för att säkerställa att alla barn kan ta del av förskolans verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. I Kristdemokraterna budget för 2021 satsade vi 3 mnkr till en resursförskola. Genom...
 • Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken – KD får stöd för förstudie!

  Kommunstyrelsen beslutade i tisdag kväll, den 1 juni 2021, att ge kommundirektören i uppdrag att göra en förstudie för en gång och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken – Huddinge. Kristdemokraterna Tyresö driver dessutom frågan att Drevviken borde trafikeras av elbåtar över Drevviken för att avlasta den hårt belastade kollektivtrafiken mellan Tyresö och Stockholm. På kvällens kommunstyrelsesammanträde fick Kristdemokraterna stöd för ett tilläggsyrkande om att kommundirektören får i up...

 • (S)tyret låter de äldre ta springnotan för sin misslyckade äldreomsorgspolitik

  Socialdemokraternas fortsätter med sitt havererade projekt från valrörelsen ”rädda Björkbacken” när kommunfullmäktige nu via en majoritet bestående av S, L, MP och V givit klartecken till en enormt kostsam renovering av ett boende som Arbetsmiljöverket redan dömt ut. Av de ursprungliga planerna så återstår endast Björkdalen. Övriga delar var i för dåligt skick för att kunna räddas. I slutändan var det inte fler än 44 boendeplatser som var möjliga för den styrande koalitionen att bygga om. Kos...

 • Tyresö, en oas nära storstaden

  Vi Kristdemokrater tycker att Tyresö skall förknippas med den idylliska trädgårdsstaden med lågmäld bebyggelse och  inte med en betongförort. Vi vill se flera småhus, radhus, stadsvillor och ”vanliga” villor. Naturligtvis skall det även finnas flerfamiljshus och på några få ställen, t.ex. Tyresö centrum kan det få vara lite högre hus.

  För övrigt skall kommunen  präglas av rika möjligheter till friluftsliv, föreningsliv och idrottsverksamhet, helt enkelt en oas nära storstaden.

  ...
 • Stoppa höghusbyggandet i Amaryllisparken

  Ikväll, valborgsmässoafton 2021, hade aktionsgruppen ”Rädda Amaryllisparken” inbjudit alla Tyresös partier att mota listor med namnunderskrifter mot det planerade höghusbyggandet i parken. Det var bara oppositionen som hörsammat inbjudan. På bilden är det KD´s Ulf Perbo som får en lista av Denise Persson. Kristdemokraterna Tyresö är emot byggandet av höga hus i detta område, se tidigare artiklar.

 • Tyresö ska vara grönt och blått – inte grått och trångt

  Sedan den tid när KD ingick i den styrande majoriteten har Tyresö en vision om att kommunen ska utvecklas grönt och blått. Naturen, sjöarna, kusten och nationalparken ska prägla kommunen. Våra fina boendemiljöer av trädgårdsstadskaraktär är viktiga inslag i detta. Småskalig, blandad bebyggelse där grönska, trädgårdar och småhus dominerar. 70% av alla i Sverige vill bo så.

  De senaste åren har kommunens utveckling tyvärr tagit en annan inriktning. Allt fokus ligger nu på att bygga högt ...

 • Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken

  År 1938 upphörde den reguljära båttrafiken på Drevviken. De små färjorna hade då under trettio års tid transporterat pendlare till och från tågstationen Drevviken på sjöns västra sida. De ersattes av busstrafik som blev ett snabbare sätt att ta sig in till huvudstaden. Sedan dess har Södertörn växt kraftigt och behovet av kollektiva tvärförbindelser har ökat.

  I Köpenhamn där situationen är densamma har man minskat problemet genom kollektivtrafik på vatten. Små eldrivna färjor där resen...

 • Länsstyrelsen avslöjar bostadspolitiskt fiasko i Tyresö!

  Länsstyrelsen i Stockholm publicerade 18/3  årets bostadsmarknadsenkät. Huvudnyheten är det stora intresset för småhus. I Tyresö har priserna stigit 16% (!) procent på ett år och genomsnittspriset på ett småhus är nu över 6 miljoner kr. Kommunens bristande planläggning har dock inneburit att småhusbyggandet i stort sett utplånats. Länsstyrelsen rapporterar att Tyresö kommun planerar för 10 (!) småhus 2022. Men nära 800 i huvudsak dyra och trånga lägenheter i höghus. Förra året byggdes bara 13...

 • Med tillönskan om en fridfull påsk

  Det känns lite konstigt att önska glad påsk samtidigt som vi både lokalt och globalt kämpar med pandemin, men vi hoppas ändå att DU trotts allt skall få en fridfull påsk. GLAD PÅSK.

 • Med Miljöpartiet, S och V lurar en ny fastighetsskatt runt knuten.

  Från tre partier framförs nu likartade åsikter. Och det är skrämmande läsning för dig som har ett hus. Toppnamn i Socialdemokraterna och flera av deras stora partidistrikt; Vänsterpartiet och nu Miljöpartiet. De vill alla återinföra den gamla fastighetsskatten eller att den nuvarande fastighetsavgiften ska höjas. Gemensamt banar man väg för en ny fastighetsskatt. Och sömnlösa nätter för villaägare. Miljöpartiet vill se en mer vänsterinriktad ekonomisk politik och partistyrelsen har redan ...