• Dyviks Lövängar – nytt naturreservat

  Måndag den 18 juni togs ytterligare ett steg för att skapa ett ännu grönare Tyresö då den nya naturreservatet Dyviks Lövängar invigdes. Ett varmt tack måste riktas till Arbetsgruppen Dyviks Lövängar som under många år arbetat för att återskapa den kulturmiljö som höll på att gå förlorad. Som kronan på denna beundransvärda arbete har nu alltså området blivit naturreservat. Invigningen förrättades av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Det bjöds även på en guidad tur då man bl.a. vis...

 • Fler seniorbostäder

  Idag, den 20 februari, markerades den officiella byggstarten av Seniorgårdens 63 seniorbostäder i kvarteret Porträttet i Tyresö Strand med att kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (m) sprängde bort en bergknalle.

  Lägenheterna riktar sig till alla som är +55 och beräknas vara klar våren 2013 och är ett välkommet tillskott till övriga bostäder i Trädgårdsstaden och Tyresö Strand. Seniorgården har specialiserat sig på denna typ av lägenheter.

 • Båtbottentvätt behövs

  Först var det båtbottentvätten ute vid Vissvass. Visst, kommunen gjorde fel som gav bygglov. Eftersom båthamnen ligger i ett naturreservat så är det länsstyrelsen som skall bevilja tillstånd. Eftersom kommunen gjort fel har länsstyrelsen stoppat användningen och risk finns att båtbottentvätten måste tas bort. Naturligtvis skall Tyresö kommun ha lite smisk på fingrarna. Det är väl lämpligt att kommunen får ”böta” några 10000-lappar, men jag hoppas att länsstyrelsen inte är så korka...

 • Folkomröstning

  Hösten är den årstid när träd och buskar visar upp en sprakande färgkavalkad, men hösten är också den mörka årstiden. Och mörker tycker jag kännetecknar initiativet att begära folkomröstning om avgifterna inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

  Kommunfullmäktige i Tyresö har beslutat justera taxorna i omsorgen. För en del innebär detta höjda kostnader, men för de personer som har det sämst ställt innebär det inga ökade kostnader. Man kan sammanfatta detta med att ...

 • Årsmöte med Göran Hägglund

  Igår kväll, onsdag den 9 februari, hade lokalavdelningen sitt årsmöte och gästades av partiledare och socialminister Göran Hägglund.

  Göran inledde sitt tal med att framhålla att alliansregeringens arbetslinje varit viktig för att så långt som möjligt få landets innevånare i arbete. Försörjning via eget arbete måste vara huvudlinjen i svensk politik. Men visionen för landet Sverige och dess innevånare måste vara större än ”bara” arbete till alla. Målet måste vara ett samhälle där alla b...