• Norra Tyresö Centrum

  Illustration: White Arkitekter AB

   

  Länge har vi pratat och planerat för omvandlingen av den norra delen av Tyresö centrum men nu är den på gång. I denna stadsdel kommer att skapas 900-1000 nya bostäder i ett mycket attraktiv boende. Det blir både bostadsrätter och hyresrätter. Tanken är att även bygga ett kulturhus.

  Tillsammans med den nya stadsparken intill höghuset i centrum kommer det att bli ett mycket välkomnande centrum. Förhoppningsvis skall det bli en naturlig möte...

 • Inför EU-valet

  Rätt agenda i Bryssel

  Han har bevakat riksdagen i Stockholm, Vita huset i Washington och EU-institutionerna i Bryssel. Han har rapporterat från diktaturer i Mellanöstern, skildrat flyktingkatastrofer i Afrika och kryssat mellan skyttegravar i före detta Jugoslavien. Nu har Lars Adaktusson tagit klivet över till politiken och är Kristdemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet.

  LARS ADAKTUSSON påpekar att EU från början var ett samarbete mellan själv­ständiga stater. De tr...

 • Engelska skolan

  Vi kristdemokrater välkomnar Internationella Engelska skolan till Tyresö. Det råder lite delade meningar om det är bra eller dåligt att Engelska skolan kommer hit. Tveksamheten beror dels på att det skapar problem för den kommunala skolplaneringen och dels för att merparten av bolaget ägs av TA Associates, ett amerikanskt s.k. riskkapitalbolag.

  Skolverksamheten är dock till för eleverna och inte tvärt om. Engelska skolan har ett mycket gott renommé och många barn/ungdomar vill gå i den...

 • Nyfors

  I veckans nummer, tisdag den 29 januari 2013, av Mitt i Tyresö finns en artikel ”Protest mot nya radhus i Nyfors”. Att området skall stadsplanläggas har legat i ”pipeline” länge så det kan inte komma som någon överraskning. I nu gällande översiktsplan är de av kommunen ägda fastigheterna utpekade för någon form av förtätad bebyggelse så inte heller det bör vara någon överraskning för den som velat sätta sig in i vad som gäller. De tomterna ligger närmast Krusboda, så de stör inte Nyforsområde...

 • Tyresövägen

  ”Köeländet kvar länge än” skriver Mitt i Tyresö tisdagen den 29 januari. Det handlar om Tyresövägen. Jag liksom de flesta andra bilister avskyr att sitta i trafikköer men lite fakta i tidningsartikeln hade inte skadat.

  Tyresö kommun har noggrant undersökt hur kösituationen på Tyresövägen är. Under c:a en halvtimme på morgonen tisdagar-fredagar är det besvärande kö. Även på eftermiddagen blir det köer ibland, men då är den intensiva trafiken utspridd över längre tid varför köerna inte b...

 • Gräl i kultur- och fritidsnämnd?

  Läser i dagens ”Mitt i Tyresö” med förvåning om ett ”storgräl” i Kultur- och fritidsnämnden. Eftersom jag var med vet jag att detta storgräl var en ytterst vanlig diskussion, som nästan alltid förekommer när nämnden möts. Föreningar söker bidrag och tar till lite grann. Vi drar ner bidraget till mer rimlig nivå. Men någon från oppositionen – som ju alltid har mer pengar än de som styr – vill ge föreningen det begärda bidraget.

  Här var det miljöpartie...

 • Station för laddning av elbilar

  Idag, torsdagen den 18 oktober 2012, invigdes i Tyresö centrum en station för laddning av elbilar. Detta är den första stationen av det här slaget i Sverige. Laddstationen är mycket kraftfull och kan ladda en bil på 15-30 minuter. Återigen visar Alliansen i Tyresö framfötterna i miljöfrågor.

 • Dyviks Lövängar – nytt naturreservat

  Måndag den 18 juni togs ytterligare ett steg för att skapa ett ännu grönare Tyresö då den nya naturreservatet Dyviks Lövängar invigdes. Ett varmt tack måste riktas till Arbetsgruppen Dyviks Lövängar som under många år arbetat för att återskapa den kulturmiljö som höll på att gå förlorad. Som kronan på denna beundransvärda arbete har nu alltså området blivit naturreservat. Invigningen förrättades av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Det bjöds även på en guidad tur då man bl.a. vis...

 • Fler seniorbostäder

  Idag, den 20 februari, markerades den officiella byggstarten av Seniorgårdens 63 seniorbostäder i kvarteret Porträttet i Tyresö Strand med att kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (m) sprängde bort en bergknalle.

  Lägenheterna riktar sig till alla som är +55 och beräknas vara klar våren 2013 och är ett välkommet tillskott till övriga bostäder i Trädgårdsstaden och Tyresö Strand. Seniorgården har specialiserat sig på denna typ av lägenheter.

 • Båtbottentvätt behövs

  Först var det båtbottentvätten ute vid Vissvass. Visst, kommunen gjorde fel som gav bygglov. Eftersom båthamnen ligger i ett naturreservat så är det länsstyrelsen som skall bevilja tillstånd. Eftersom kommunen gjort fel har länsstyrelsen stoppat användningen och risk finns att båtbottentvätten måste tas bort. Naturligtvis skall Tyresö kommun ha lite smisk på fingrarna. Det är väl lämpligt att kommunen får ”böta” några 10000-lappar, men jag hoppas att länsstyrelsen inte är så korka...