Rehabilitering – en investering i människor

Foto: Truls Busch Christensen

Artikel i UNT 13 april

Vi menar att vården behöver bli bättre på att ta tillvara på varje persons fulla potential och hjälpa alla att leva ett bra liv. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), tillsammans med allianskollegorna Lina Nordqvist (FP), Nina Lagh (M) och Johan Örjes (C) replikerar om rehabilitering.

Lindberg med flera från Neuroförbunden i länet och Strokeföreningen (UNT 3/4) undrar hur partierna ser på frågan om rehabilitering. Läs mer


Landstinget har kortat väntetiderna i vården

P4 Uppland rapporterar: Kortare väntetid i vården

De som väntade på att få träffa en specialist i vården fick under november vänta lite kortare än tidigare.

– Landstinget har under en längre tid haft problem med att klara kraven för kömiljarden, men under hösten har produktionskurvan pekat stadigt uppåt, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

75% fick behandling inom 60 dagar. Det innebär att Landstinget i Uppsala län klarade en del av kravet för kömiljarden den månaden.

– Det är ingen slump att köerna kortats. Det pågår ett systematiskt arbete med att förbättra tillgängligheten i specialistvården och även bemanningen på sjukhusen ser bättre ut nu, menar Anna-Karin Klomp.

Landstinget klarade däremot inte kömiljardens krav för besök till specialist. Man var 0,5% från kömiljardens 70 procentsgräns.

Inom primärvården är tillgängligheten fortsatt god. I SKL:s oktobermätning var telefontillgängligheten 96% och 91% fick tid hos läkare inom en vecka.

 

 

 


Mellanvårdsavdelning på Kronparksgården

Radio P4 Uppland: Mellanvårdsavdelning öppnas i Kronparken

Landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse beslutade igår att den blivande mellanvårdsavdelningen ska lokaliseras till Kronparken istället för avdelning 170.

Orsaken till förändringarna är att avdelningen kommer att öppna i andra lokaler än man tänkt, säger kristdemokraten Anna-Karin Klomp, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Man har fått omvärdera hur mycket renovering som behövs på avdelning 170 och så vill Akademiska sjukhuset eventuellt behålla de lokalerna, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Den planerade avdelningen är till för främst äldre patienter som är färdigbehandlade på sjukhuset och för friska för att vara där, men för sjuka för att komma hem. Syftet är att förbättra omhändertagandet av patienterna genom att de vårdas på rätt vårnivå.

Planerna har gjorts om lite – och i stället för att öppna i en lokal på Ulleråketsområdet så blir det i en annan – på Kronparksgården. Då kan man så småningom ha 30 platser i stället för 26, men alla platser kommer troligen inte att vara igång förrän efter sommaren – först öppnar man 15 platser – och det hoppas man på att kunna göra i april, som planerat.

– Det är fortfarande det vi planerar för.

Planen har ju fått kritik för att platserna är på Ulleråker, för långt från Akademiska, men där ändrar ni inget?

– Det får man ju sätta i relation till att vi har närvårdsplatser både i Enköping och Östhammar och planerar att ha i Tierp och det är ju ännu längre bort från Akademiska sjukhuset.