• Planera för fler småhus

  Tyresö kommun är dåliga på att planera för småhusbyggande trots att de flesta vill bo så. Det vill KD ändra på – så många som möjligt ska få bo i småhus med trädgård om de vill. Nu i pandemitider rusar efterfrågan på småhus, men regeringens passivitet hindrar många från att få sitt drömboende. I länken kan du hitta en debattartikel av KD Tyresös gruppledare Ulf Perbo om ett allvarligt misstag från S och MP.

  Det finns mer i bergrummet!

 • Tyresö är en attraktiv kommun – men

  Tyresö är en attraktiv kommun där det geografiska läget ställer stora krav på ett effektivt transportsystem. Varje dag sker en omfattande utpendling (nästan 20 000 personer) för att arbeta i andra kommuner. Men lika viktigt är den omfattande trafiken för andra ändamål. Barn ska till olika aktiviteter, mat ska handlas osv. Därför behövs viktiga åtgärder i transportsystemet:

  Östlig förbindelse måste byggas. För Tyresös viktiga förbindelser med norra Stockholm, inte minst Arlanda, är ett r...
 • Kommunen och båtlivet

  Båtlivet är en viktig del av en skärgårdskommun och därför är Tyresö kommuns ogina behandling av kommunens båtklubbar förvånande.

  Vid många fritidsverksamheter bidrar kommunen med avsevärda belopp, t.ex. till idrottshallar, fotbollsplaner, ridhus, stallar, utegym m.m. men när det gäller båtklubbarna är det mer eller mindre en ren inkomstkälla för kommunen. Man upplåter en strandremsa och utanförliggande vatten för bryggor. Skillnaden är att inte alla kommuninnevånare har tillgång till ...

 • Byråkrati in absurdum!

  En person vill glasa in sin balkong. I bostadsområdet är c:a 80% av alla balkonger redan inglasade och hen vänder sig till samma företag som gjort alla tidigare inglasningar. För säkerhets skull kontrollerar hen med en bygglovshandläggare på Tyresö kommun att det är o.k. att glasa in balkongen på exakt samma sätt som de redan inglasade balkongerna. Men så enkelt var det inte. Hen måste skicka in tomtkarta, fasadritning, detaljritning samt upprätta en kontrollplan.

  Det är bra med ordnin...

 • Tredje körfältet

  Det tredje, reversibla, körfältet på Tyresövägen bör vara öppen för all trafik anser vi Kristdemokrater.

  Sedan ett par år pågår arbetet med att skapa ett tredje körfält på Tyresövägen. Körfältet skall vara reversibelt, d.v.s. så att man kan ändra körriktningen så att man ökar trafikkapaciteten ut från östra Tyresö på morgonen och ut mot östra Tyresö på eftermiddagen/kvällen.

  Nu har den styrande minoriteten (S+MP+L) föreslagit att detta fält endast skall få användas som bussfil. ...

 • Nyforsvägen

  På FB-sidan ”Aktuella händelser i Tyresö” pågår en intensiv debatt om ombyggnationen av vägen ner till Nyfors. De flesta tycker att detta är dåligt, men några få tycker det är bra.

  Beslutet om denna ombyggnation togs för flera år sedan och huvudsyftet är inte en ny väg utan att få fram vatten och avlopp till fastigheterna. I själva verket blir vägen enklare än vad som är normalt, allt i syfte att så långt som möjligt behålla ”Nyforskaraktären”. Ett av många bra beslut som vi var med oc...