• Vatten i Tyresö, del ett

  Sommaren är ofta en tid av politisk nyhetstorka. Sommaren 2019 presenterade vi Tyresös fina naturreservat och nationalpark. I sommar blir det lite kring temat ”Vatten i Tyresö”. Kan inte lova att alla ”vattensamlingar” hinner att presenteras, men många blir det.

  För att se alla bilder: https://www.facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.2905786406215558/2905778996216299/?type=3&theater

  Vi börjar i det lilla, med den inbjudande rondellen vid infarten till kommunen. Därefter en bild ...

 • Bad i Långsjön?

  Hur många har badat i Långsjön, Trollbäcken? Det är relativt gott om anlagda badplatser i kommunens olika sjöar. Dock saknas det helt i Långsjön. Sjön är ganska outnyttjad ur rekreationssynpunkt. Badklippan nedanför Kulturella Folkdansgillets lokal är kommunal mark, precis som stigen rakt upp till vägen. Den bör göras i ordning med en trappa i den branta delen, en rejäl stabil spång ut till klippan, badstege och skyltar som tydliggör att det är kommunal mark.

 • Var rädda om våra äldre – Björkbacken

  Med anledning av den debatt som pågår om de boende på Björkbackens äldreboende skall flyttas eller ej under pågående Covid-19-pandemi vill vi klargöra Kristdemokraternas ståndpunkt.

  Grundproblemet, eller med andra ord ”det stora sveket”, är att Socialdemokraterna inför valet lovade rädda Björkbacken så att ingen skulle behöva flytta. Vi Kristdemokrater har hela tiden påpekat att man inte kan bo där under tiden man bygger om, vilket sent omsider även Socialdemokraterna har insett. Därfö...

 • Borgfred

  Det är många saker vi i KD inte är överens med styrande i Tyresö om, men under rådande omständigheter tycker vi det är läge för borgfred. Det innebär att vi tills vidare inte tar upp vare sig gamla eller nya tvistefrågor. När det är dags att ta upp diskussionen igen är idag svårt att säga.

  Wikipedia: Med borgfred kan i modernt språk avses överenskommelse mellan annars stridande parter att hålla sams inbördes för att bekämpa yttre fiende.

 • Tack till all vård- och omsorgspersonal

  Vård- och omsorgspersonalen – personerna som tar emot de som är sjuka. De som lindrar, tröstar och botar. Känner du personer som jobbar inom vård- och omsorg? Visa dem lite extra uppskattning – det är de värda.

 • Björkbacken – igen

  I Facebook-gruppen ”Rädda de boende på Björkbacken” pågår inte oväntat en debatt om vem som har värnat mest om de boende på Björkbackens omsorgsboende.

  Grundproblemet, eller med andra ord ”det stora sveket”, är att Socialdemokraterna inför valet lovade rädda Björkbacken så att ingen skulle behöva flytta. Vi Kristdemokrater har hela tiden påpekat att man inte kan bo i Björkbackens omsorgsboende under tiden man bygger om, vilket sent omsider även Socialdemokraterna har insett. Därför had...

 • KD ger mer till välfärden i Tyresö kommun

  Idag, onsdagen den 19 februari 2020, har riksdagen beslutat att utöka de generella statsbidragen till kommuner/regioner med 2,5 miljarder kronor. Under arbetet med att få fram detta beslut har KD och de andra oppositionspartierna också ”tvingat” regeringen att lova ytterligare 5 miljarder i vårbudgeten. Totalt har KD och övriga oppositionspartier alltså lyckats höja de generella statsbidragen med 7,5 miljarder kronor.

  För Tyresö kommun innebär detta ett välkommet tillskott på 24,5 milj...

 • Ny ordförande för KD Tyresö

  På årsmötet igår, den 18 februari 2020, valdes Ulf Perbo till ordförande för Kristdemokraterna Tyresö. Avgående ordförande Anna Lund, som på bilden överlämnar ordförandeklubban till Ulf, kommer inom kort flytta från Tyresö kommun.

  Ulf har en gedigen erfarenhet från partiet som både sakkunnig i regeringskansliet och senare statssekreterare när Stefan Attefall var bostadsminister. Ulf kommer bl.a. ta plats i kommunstyrelsen som ledamot.

 • Kommunen och båtlivet

  Båtlivet är en viktig del av en skärgårdskommun och därför är Tyresö kommuns ogina behandling av kommunens båtklubbar förvånande.

  Vid många fritidsverksamheter bidrar kommunen med avsevärda belopp, t.ex. till idrottshallar, fotbollsplaner, ridhus, stallar, utegym m.m. men när det gäller båtklubbarna är det mer eller mindre en ren inkomstkälla för kommunen. Man upplåter en strandremsa och utanförliggande vatten för bryggor. Skillnaden är att inte alla kommuninnevånare har tillgång till ...

 • Byråkrati in absurdum!

  En person vill glasa in sin balkong. I bostadsområdet är c:a 80% av alla balkonger redan inglasade och hen vänder sig till samma företag som gjort alla tidigare inglasningar. För säkerhets skull kontrollerar hen med en bygglovshandläggare på Tyresö kommun att det är o.k. att glasa in balkongen på exakt samma sätt som de redan inglasade balkongerna. Men så enkelt var det inte. Hen måste skicka in tomtkarta, fasadritning, detaljritning samt upprätta en kontrollplan.

  Det är bra med ordnin...