• Kommunen och båtlivet

  Båtlivet är en viktig del av en skärgårdskommun och därför är Tyresö kommuns ogina behandling av kommunens båtklubbar förvånande.

  Vid många fritidsverksamheter bidrar kommunen med avsevärda belopp, t.ex. till idrottshallar, fotbollsplaner, ridhus, stallar, utegym m.m. men när det gäller båtklubbarna är det mer eller mindre en ren inkomstkälla för kommunen. Man upplåter en strandremsa och utanförliggande vatten för bryggor. Skillnaden är att inte alla kommuninnevånare har tillgång till ...

 • Byråkrati in absurdum!

  En person vill glasa in sin balkong. I bostadsområdet är c:a 80% av alla balkonger redan inglasade och hen vänder sig till samma företag som gjort alla tidigare inglasningar. För säkerhets skull kontrollerar hen med en bygglovshandläggare på Tyresö kommun att det är o.k. att glasa in balkongen på exakt samma sätt som de redan inglasade balkongerna. Men så enkelt var det inte. Hen måste skicka in tomtkarta, fasadritning, detaljritning samt upprätta en kontrollplan.

  Det är bra med ordnin...

 • Två sorgliga beslut

  I november 2019 beslöt S+L+MP med stöd av V att bygga om delar av Björkbacken till ett godkänt omsorgsboende och i går kväll, den 8 januari 2020, beslöt samma partier i kommunstyrelsen att Tyresö Bostäder, som äger fastigheterna, skall genomföra detta.

  Varför är ombyggnationen ett dåligt beslut? Jo, därför att den dyra ombyggnationen ändå inte leder till ett boende anpassat till modern funktionalitet. Det hade varit mycket bättre att Tyresö Bostäder fått bygga om detta till små billiga...

 • God Jul och Gott Nytt År

  Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

 • Vi har fått nog!

  Nästan dagligen hör vi om att någon rånats eller om bilar som bränts. Så kan vi inte ha det. För ett antal år sedan hade kommunen en slogan: Trygga, trivsamma Tyresö. Vi kristdemokrater anser att det är dags att återskapa den bilden av Tyresö, det är dags att öka tryggheten i Tyresö.

  I det korta perspektivet handlar det om fler poliser och fler ordningsvakter. Kommunens möjligheter att påverka antalet poliser är begränsad men ordningsvakter kan kommunen anställa. På vissa ställen kan d...

 • Vem luras?

  I Tyresö Nyheter april 2018 säger dåvarande oppositionsrådet Anita Mattson, nu kommunstyrelsens ordförande, att nu visar det sig att en renovering av Björkbacken skulle kosta c:a 12 miljoner och inte 35 miljoner som tidigare angetts, detta som ett inlägg i om omsorgsboendet i Björkbacken skall vara kvar eller inte.

  Det nuvarande styret i Tyresö, S+L+MP, har nu bestämt att rusta upp omsorgsboendet i Björkbacken och i handlingarna inför kommunstyrelsens beslut den 12 november 2019 kan vi...

 • Tredje körfältet

  Det tredje, reversibla, körfältet på Tyresövägen bör vara öppen för all trafik anser vi Kristdemokrater.

  Sedan ett par år pågår arbetet med att skapa ett tredje körfält på Tyresövägen. Körfältet skall vara reversibelt, d.v.s. så att man kan ändra körriktningen så att man ökar trafikkapaciteten ut från östra Tyresö på morgonen och ut mot östra Tyresö på eftermiddagen/kvällen.

  Nu har den styrande minoriteten (S+MP+L) föreslagit att detta fält endast skall få användas som bussfil. ...

 • Vackra hus i Tyresö?

  Tyresö klättrar i arkitektur-ranking. Rankingen bygger på två bedömningsområden, där den ena delen är ”att fånga arkitekternas bedömning av arkitekturkompetens i kommunerna, dialogklimat och kommunernas strategiska arbete med arkitektoniska värden”. I denna del kommer Tyresö på 5:e plats.

  Är det bra eller dåligt? Tja, svårt att säga då man inte vet i detalj vad som ger Tyresö en så god placering. Målet för kommunen kan inte vara att tillfredsställa arkitekter utan att Tyresös innevånar...

 • Sanningen sitter trångt

  Sanningen sitter trångt när man vill kapa politiska poäng.

  I tidningen Mitt i Tyresö i förra veckan finns en artikel ”Ett år efter valet”. Under underrubriken ”Vad har de styrande hunnit göra sedan valsegern för ett år sedan?” står det bl.a. ”Tillsammans för Tyresö lyfter fram att 140 hyresrätter har blivit klara vid Temyntan.” Knappast Tillsammans för Tyresös (...

 • Tyresöfestivalen

  Igår, lördag den 14 september, var det en mycket välbesökt Tyresöfestival. Vi hade hoppborg, till barnens förtjusning, och serverade 100-tals koppar kaffe och många, många pepparkakor. Vi brukar påstå att vi bjuder på festivalens godaste kaffe och ännu har ingen protesterat mot detta.