• Hälsosamtalen bidrar till att färre utvecklas diabetes

    I en fråga ställd till FPTN:s ordförande har Mona Hammarstedt efterfrågat om man genom landstingets hälsosamtal lyckats fånga upp medborgare tidigt så att man får färre som utvecklar typ-2-diabetes.

    Av svaret som presenterades på landstingsfullmäktige den 24 november framgår att att man i en uppföljning av alla hälsosamtal mellan 2012 och 2014 upptäckt 1 190 personer med ett tillstånd som räknas befinna sig i ett förstadium till diabetes. Dessa personer erbjuds stöd till levnadsvaneförändringar vilket minskar risken för utvecklandet av typ-2-diabetes.

    Detta visar enligt oss vilken viktig funktion hälsosamtalen har för folkhälsan och att dessa måste fortsatt prioriteras.


    Folkhälsa · Primärvård | diabetes · enkel fråga · folkhälsa · hälsosamtal · Mona Hammarstedt · screening