• Vart bär det hän, Håkan Juholt?

  Vi hade hoppats på att äntligen få svar på de många frågor Socialdemokraternas ledning givit upphov till. Men återigen så är Socialdemokraternas budget fylld av ofinansierade löften.

  Vi är oroade över att Socialdemokraterna väljer att slarva sig igenom den ekonomiska politiken. För att kunna föra en politik som klarar välfärden måste jobben prioriteras. Men den otydliga färdriktning Socialdemokraterna nu stakar ut kan de omöjligt säga sig företräda ett ansvarstagande regeringsalternativ.

  Frågorna är flera kring Socialdemokraternas politik och vi är många som vill ha svar då de ställer ut dyra löften till allt och alla från talarstolen, utan att ge besked om finansieringen.

  Alla dessa löften och utspel slutar i en nota på flera miljarder – miljarder som vi idag inte vet var de ska tas ifrån. De antydningar vi har fått bådar inte gott. Kommer jobbskatteavdraget att skalas ned så att vårdbiträdet och förskoleläraren får mindre kvar i plånboken? Ska RUT-avdraget tas bort och skicka tusentals sysselsatta tillbaka till svartjobb eller arbetslöshet? Hur blir det med fastighetsskatten och förmögenhetsskatten?

  Om Socialdemokraterna, som tidigare aviserat, vill göra det dyrare att anställa unga, genom att fördubbla arbetsgivaravgifterna för att ha ungdomar under 26 år anställda från dagens 15,5 procent till 31,4 procent kan detta väntas resultera i en kostnadsökning motsvarande nästan var åttonde anställd under 26 år. En del av skattehöjningen kan förväntas mötas med höjda priser eller sänkta löner. Tas hänsyn till detta hotas ändå cirka 14 000 ungdomsjobb av ungdomsskatten.

  Under vår tid i regeringsställning är detta något vi motarbetat. Istället har vi fört en politik där det blir lönsamt att arbeta och lätt att driva företag. I Västernorrland ökade antalet nystartade företag med 19 procent under 2010 jämfört med året innan. Totalt startades drygt 65 000 nya företag, vilket är den högsta siffran på 15 år. Med vår politik skapar vi de bästa förutsättningarna för en hög sysselsättning där individen står i centrum. Det gör vi genom jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, ROT- och RUT-avdrag som gör svarta jobb vita, sänkta och halverade sociala avgifter, samt rimliga skattenivåer på boende och kapital. Vi har också hållit de offentliga finanserna i god ordning och stått emot Socialdemokratiska rop på ökade och ofinansierade utgifter.

  Resultatet av vår politik är tydligt: I Västernorrlands län har antalet nyanmälda platser ökat och antalet varsel har mer än halverats. Men vi är ändå inte nöjda utan vi kommer att jobba hårt för att den påbörjade vandringen till full sysselsättning ska fullföljas. Vi jobbar också vidare för att Sverige ska ha en stabil statsfinansiell grund att stå på i en tid då länder i vår närhet tvingas till stora nedskärningar och besparingar som ett resultat av ofinansierade populistisk ekonomisk politik.

  Effekterna av Socialdemokraternas politik kommer att bli höjda skatter för vanliga människor. När Alliansen sänker skatter för låg- och medelinkomsttagare för 2012 vill Socialdemokraterna använda pengarna annorlunda och då blir det skattehöjningar. På lång sikt bidrar deras politik till en försämrad situation på arbetsmarknaden. Genom att göra det mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att gå på bidrag så stängs allt fler individer ute från arbetsmarknaden. Utanförskapet växer och arbetsmarknaden fungerar sämre vilket i sin tur äventyrar ekonomin – såväl på offentlig som på individnivå.

  Många frågor återstår alltså för Socialdemokraterna att svara på. I deras skuggbudget fick vi inga svar alls.

  Anders Borg (M), finansminister
  Lena Asplund (M), riksdagsledamot för Västernorrlands län och ledamot i skatteutskottet
  Emil Källström (C), riksdagsledamot för Västernorrlands län
  Lars Persson (FP), kommunalråd i Sundsvall
  Jan-Erik Ågren (KD), länsordförande


  Trygghet · Äldre | arbetsgivaravgift · arbetslöshet · fastighetsskatt · företagande · förmögenhetsskatt · Jan-Erik Ågren · jobbskatteavdrag · skattehöjning · skuggbudget · Socialdemokraterna · svartjobb