• Hur länge finns den politiska majoriteten (S, M, L) i Region Västernorrland?

  Socialdemokraternas gruppledare i regionen Roger Johansson drar i sitt debattinlägg den långsökta slutsatsen utifrån våra respektive partiers svar på hans tidigare inlägg, citat ”När jag läser de tre svaren kan jag konstatera att de tre partierna inte utgör ett samlat alternativ till dagens majoritet”.

  Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna har i regionplan, budget, motioner, yrkanden i regionfullmäktige, styrelse och nämnder återkommande under hela mandatperioden fört fram gemensamma politiska ståndpunkter som kan sammanfattas i följande:

  Ett stärkt lokalt ledarskap inom hälso- och sjukvården, mer resurser till primärvården, ökade satsningar på folkhälsa och tidiga insatser för ungas hälsa, regionalt ansvar i hela länet, ordning och reda i ekonomin och ett tydligt politiska ledarskap (inte minst under rådande pandemi).

  Länets invånare får själva avgöra vad Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i den politiska majoriteten i regionen hittills har åstadkommit…

  Avslutningsvis kan vi konstatera att Socialdemokraterna redan ser slutet på ”partnerskapet” med Moderaterna och Liberalerna i regionpolitiken då partiets gruppledare stolt meddelar att Socialdemokraterna, citat ”… ser fram emot att möta väljarna i valet 2022 där vi kommer att gå fram som enskilda partier”.

  Så var det med den (s)tabila politiska majoriteten i Region Västernorrland! Eller håller Socialdemokraterna dörren öppen för att fortsätta samarbeta med Moderaterna efter valet 2022?

  Jonny Lundin (C), oppositionsråd
  Robert Thunfors (SJVP), gruppledare
  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare


  Ekonomi/skatter · Ledning/styrning · Primärvård | ansvar · ekonomi · ledarskap · Liberalerna · Moderaterna · Mona Hammarstedt · Socialdemokraterna