• Gör om och gör rätt, öppna ungdomsrådgivningen i Sundsvall

  Ett och ett halvt år efter stängning av ungdomsrådgivningen ser vi hur situationen för barn och unga blivit allt värre. Den psykiska ohälsan har fortsatt att öka och Västernorrland har landets längsta köer till barn- och ungdomspsykiatrin.

  Samtidigt har pandemin som inneburit isolering, stängda skolor och inställda träningar inte gjort livet enklare för dagens ungdomar.

  Ungdomsrådgivningen var en verksamhet dit unga vuxna i Sundsvall kunde vända sig för att få råd, stöd och vägledning. Verksamheten arbetade för att förebygga psykisk ohälsa och ungdomar kunde söka sig dit för att få vägledningen på deras väg mot vuxenlivet. Men den väl fungerande och inte minst behövda ungdomsrådgivningen stängdes ner på grund av besparingar i kommunen.

  Återkommande talas det om att arbeta förebyggande med tidiga insatser i kampen mot psykisk ohälsa bland barn och unga i Sundsvall. Men i detta fall vekar det fullkomligt glömts bort och stängningen av ungdomsrådgivningen var ett steg i helt fel riktning för att bekämpa den psykiska ohälsan.

  Men det är inte för sent att rätta till detta misstag. Därför föreslår Kristdemokraternas ungdomsförbund tillsammans med Kristdemokraterna att åter öppna ungdomsrådgivningen.

  Om kommunen menar allvar med att stärka de förebyggande insatserna kan vi inte prioritera bort unga vuxnas psykiska hälsa och välmående.

  Öppna ungdomsrådgivningen igen och stärk det förebyggande arbetet för att minska den psykiska ohälsan hos ungdomar. Nu har vi möjlighet att ta vara på de digitala möjligheter som pandemin bidragit till där en ny verksamhet kan erbjuda en kombination av digitala och fysiska möten för att hjälpa fler. Vi kan och behöver göra mer för unga vuxnas psykiska välmående.

  Det är dags att göra om och göra rätt, öppna ungdomsrådgivningen i Sundsvall.

  Wictor Strand (KDU), vice ordförande Västernorrland
  Ronja Strid (KD), ordförande Sundsvalls partiavdelning


  Bilden överst: Ungdomsmottagningen på Tullgatan 15 i Sundsvall. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).