• Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna presenterar oppositionslagsuppställningen

    Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna bjuder in media till Fullmäktigesalen vid Regionens hus, Härnösand kl. 12:00 för pressträff.

    På pressträffen presenteras de Regionråd som oppositionen har rätt att utse samt ytterligare kommenterar om S, C och M:s ”Nystart Region Västernorrland”.

    Robert Thunfors (SJVP), Mats Hellhoff (SD), Henrik Sendelbach (KD)