• Bemanningssituationen på avd 16 och 17 på Sollefteå sjukhus

  Den 16 februari hade Kristdemokraterna och Centerpartiet ett digitalt möte med personal på avdelning 16 och 17 på Sollefteå sjukhus. Personalen beskrev för oss en fullständigt ohållbar arbetssituation där ordet underbemannad bara är förnamnet.

  Personalen beskrev för oss en fullständigt ohållbar arbetssituation där ordet underbemannad bara är förnamnet. Många i personalstyrkan har slutat eller är på väg att sluta. Inhyrd personal (stafetter) dominerar nu personalstyrkan vilket har försämrat möjligheterna att ha en bra kontinuitet och
  patientsäker vård. Dessutom upplever man att får kritik uppifrån när man lämnar avvikelserapporter.

  Så här kan det inte få fortsätta. Utifrån personalens synvinkel är såväl arbetsmiljön, arbetsvillkoren som patientsäkerhetsnivån
  oacceptabel.

  Jag vill därför veta:

  • Har du och Hälso- och sjukvårdsdirektören någon dialog med personalen?

  Fränsta 16 februari 2022

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Ovanstående är en enkel fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående: