• Bristen på tandhygienister måste lösas

  Härnösand 14 februari 2017

  Det råder akut brist på tandhygienister, ett problem som växer i takt med att befolkningen i länet åldras. Tandhygienister är viktiga, inte minst för äldres munhälsa. En försämrad munhälsa hos äldre kan ge smärta, värk och tandförluster som i förlängningen kan leda till undernäring och försämrad livskvalitet. En dålig tandhygien ökar också risken för andra kroppsliga sjukdomar. Bristen på personal påverkar även möjligheterna att bibehålla kliniker på mindre orter.

  ”Vi måste lösa bristen på tandhygienister. Det är viktigt att den framgång tandvården haft under många år inte stannar av och börjar gå bakåt.”

  Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget. För att ta itu med problemet har Kristdemokraterna i en motion till landstinget att det tas fram ett åtgärdspaket för att långsiktigt lösa frågan och föreslår som exempel att det införs en tandhygienistutbildning vid Mittuniversitetet.

  För mer information:
  Mona Hammarstedt
  gruppledare
  070-398 17 99
  mona.hammarstedt@kristdemokraterna.se


  Tandvård · Utbildning | Mona Hammarstedt · munhälsa · pressmeddelande · tandhygienist


  Bilden överst: Tandpolering. Foto av Aleš Kartal från Pixabay (Pixabay License).