• KD: Lär av pandemin – förstatliga sjukvården

  Sällan har svensk hälso- och sjukvård prövats lika hårt som under coronapandemin. Trots fantastiska insatser från vårdpersonalen har det gångna året bekräftat vad Kristdemokraterna länge har påpekat: sjukvården är felorganiserad.
   
  Att låta 21 olika regioner med varierande förutsättningar ansvara för vården har lett till en sjukvård som är ineffektiv och ojämlik. Idag avgör snarare din postkod hur god vård du får och hur länge du får vänta på den.
   
  Men om systemet var bristfälligt redan innan coronapandemin är det inget gentemot hur illa det har svarat upp mot en global hälsokris. Under det senaste året har både personal och patienter hamnat i kläm.
   
  När det har uppstått brist på personal, intensivvårdsplatser eller läkemedel har det varit snudd på omöjligt att se till att de fördelas jämnt över landet. Det finns ingen nationell aktör med ansvar för att se till att resurserna hamnar där de behövs bäst. Regionerna har fått lösa det själva bäst de kan.
   
  Tidigare var Kristdemokraterna nästan ensamma bland riksdagspartierna om att vilja förstatliga vården. Nu börjar allt fler inse att dagens sjukvårdsorganisation, med sina rötter i 1800-talet, har spelat ut sin roll.
   
  Våra grannländer har redan rört sig mot ett statligt ansvar för vården. Sverige bör följa efter i samma riktning. Staten behöver ta huvudansvaret så att vi kan få en sammanhållen sjukvård för hela landet. En god och jämlik vård till hela befolkningen måste vara ett nationellt ansvar, inte 21 olika självstyrande regioner.

  Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson (KD)
  Mona Hammarstedt, gruppledare i Region Västernorrland (KD)

  Bilden överst: Länets tre sjukhus. Collage av foton av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).