• Rösta för att hålla tillbaka den historielösa populismen

  I maj väljer du dina nya företrädare i Europaparlamentet. I en tid där Europas federalister och höger- och vänsterpopulister sprider myter om sin egen förträfflighet behövs din röst. Genom att rösta håller du tillbaka den historielösa populismen. Genom att rösta påverkar du världens största folkvalda församling att arbeta för ett EU som respekterar medlemsstaternas självbestämmande.

  Ur insikten om att varaktig fred bäst byggs genom ömsesidigt, ekonomiskt beroende har EU växt fram. Efter världshistoriens värsta krig hade Europas ledare lärt sig att ersätta bestraffning med samarbete, och exkludering med integration.

  Denna insikts förtrupp utgjordes av tre europeiska kristdemokrater: fransmannen Robert Schuman, italienaren Alcide de Gasperi och tysken Konrad Adenauer. Tre politiker från länder som nyss hade försökt förinta varandra i de blodigaste av slag.

  Tillsammans visade de att tidigare ärkefiender kan bli bundsförvanter – att försoning är möjlig. Nästan sju årtionden senare, i november förra året, högtidlighöll Frankrikes president Macron och Tysklands förbundskansler Merkel 100-årsdagen av första världskrigets slut. Sida vid sida hedrade de sina döda.

  Symbolkraften i det ögonblicket tycks ha gått Europas populister helt förbi.

  Genom sin skrämselpropaganda raljerar populisterna över fredsprojektet EU. Genom förlöjligande exempel på EU-lagstiftning och angrepp på det politiska etablissemang som de själva är en del av, skojar de bort behovet av EU-åtgärder ämnade att möta vår tids stora utmaningar.

  Genom sin historielöshet föraktar Europas populister sin samtid.

  På andra sidan står kontinentens fullfjädrade federalister. Med en europeisk federalstat i sikte vill de skaka om den mellanstatliga grund på vilken EU vilar. Med förslag som en EU-gemensam föräldraförsäkring vill de se ett EU där medlemsstaternas makt stadigt minskar.

  Federalister och populister i en salig röra. EU-hatare och EU-kramare som i sina ytterligheter eldar på varandra i sina vantolkningar av det europeiska projektets kärna.

  För oss kristdemokrater håller EU samman Europa, med respekt för vilka beslut som ska fattas av vem och var. EU behöver fördjupa sitt samarbete på en rad områden. Utmaningar som klimatförändringarna, migrationen och terrorismen är inget land starkt nog att ensamt möta. Samtidigt ska EU inte hantera frågor som medlemsstaterna bäst hanterar på egen hand.

  Beslut som bäst fattas på nationell, regional eller lokal nivå ska fattas just där. För Kristdemokraterna är det självklart att Sveriges riksdag ska fatta beslut om svensk arbetsmarknad – inte EU. På samma vis som svenska regioner ska besluta om kollektivtrafik, svenska kommuner om skola och varje, svensk familj om vem som ska vara föräldraledig.
  Kristdemokraternas EU-vision skiljer sig markant från federalisternas skönmålning och populisternas skrämselpropaganda.

  För att minimera dessa ytterligheters inflytande i Europaparlamentet efter valet den 26 maj behövs din röst. Den gör nämligen skillnad.

  Anders Sellström (KD), Europaparlamentariker, Umeå
  Liza-Maria Norlin (KD), tredjenamn på Kristdemokraternas lista till Europaparlamentet, Sundsvall

  Migration · Samverkan · Folkhälsa · Ledning/styrning · Personal · Primärvård | Anders Sellström · EU · klimatförändringar · Liza-Maria Norlin · terrorism