• KD Västernorrland växer – över 100 nya medlemmar 2019

    Västernorrlands partidistrikt fick 101 nya medlemmar under 2019. Avräknat utträden och avlidna personer ökade distriktet var nettoökningen 63 medlemmar. Det totala antalet medlemmar vid årsskiftet 2019/2020 var 607, en ökning med drygt 11 % på ett år.

    Det här visar att Västernorrlands invånare gillar att vi är ett tydligt oppositionsparti med många idéer på hur vi kan förändra politiken så att vi får ihop både ekonomin och välfärden i regionen.

    Vill du också vara med? Bli medlem!


    Bilden överst av Mediamodifier från Pixabay (Pixabay License).


    medlemsantal