• Inte okej bli hemskickad på natten

  Jag tycker det är bra att man jobbar med patientsäkerhet såsom trycksår, nutrition och vårdrelaterade infektioner, men det här med att man blir förflyttad till ett annat sjukhus, på kvällar och nätter, när det är överbeläggningar – det måste vi ta tag i. Det är inte okej att man blir hemskickad eller förflyttad till ett annat sjukhus på nätterna.

  För patientsäkerheten och arbetsmiljön så hade vi därför gärna sett att det fanns ett projekt för att hantera detta på ett bättre sätt.

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Protokollsanteckning i Regionstyrelsen 17 december 2019 till punkten Målsättningar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 2020.


  Specialistvård | Mona Hammarstedt · patientsäkerhet


  Bilden överst: Entrén till akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus nattetid. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).