• Regeringen löser inga problem i välfärden

  Vi är nu inne på upploppet av denna mandatperiod, som präglats av en allt turbulentare geopolitisk situation i vår omvärld. Men paradoxalt nog ser vi samtidigt en stark global tillväxt där samtliga delar av den globala ekonomin växer samtidigt för första gången på mycket länge. Detta gynnar Sverige som litet exportberoende land i utkanten av Europa, och gör det möjligt för oss att säkra god levnadsstandard och en bra välfärd för våra medborgare på lång sikt. Men situationen i Sverige är tvetydig, samtligt som vi har mycket att vara tacksamma och stolta över i vårt samhälle, växer nya problem fram som gör att människor känner otrygghet.

  Regeringen slår sig på bröstet för den goda ekonomiska tillväxten, man har ju trots allt bara regerat med egen budget i lite mer än ett och ett halvt år nu. Man överträffar samtidigt de flesta andra bedömningar över hur stort reformutrymme man har att röra sig med i sin valbudget. Regeringen väljer att strössla 40 miljarder över breda väljarlager, vilket kanske vinner röster på kort sikt, men det löser inte centrala problem i välfärden.

  Den som såg Agendas senaste partiledardebatt kan heller inte ha missat att Ebba Busch Thor i princip var den ende som ägnade energi åt att lyfta äldres situation.

  Vi kristdemokrater menar att det är ett ”välfärdssvek” att människor i allt större utsträckning inte kan lita på centrala delar av välfärden den dag man behöver den. Därför kallar vi vår skuggbudget för ett välfärdslöfte, helt inriktat på områden där den centrala välfärden i dag har brister – vård, omsorg, och trygghet.

  Vi prioriterar och höjer anslagen kraftigt till sjukhusvården, primärvården, och äldreomsorgen. Vi vill bland annat återinföra kömiljarden, införa vårdserviceteam och hemtagningsteam, samt göra öppettiderna flexiblare i primärvården för att avlasta akutmottagningarna. Men framför allt vill påbörja en stor reform där staten tar huvudansvaret för sjukvården, så att alla kan få lika bra vård lika snabbt, i hela landet, som där den är som bäst.

  Den som såg Agendas senaste partiledardebatt kan heller inte ha missat att Ebba Busch Thor i princip var den ende som ägnade energi åt att lyfta äldres situation. Detta är dock ingen slump, eftersom äldreomsorgen var just det som fick Ebba att engagera sig politiskt från första början, ett engagemang hon delar med alla kristdemokrater. Det syns också i vår budget, vi vill sänka skatten på pensionen nu, inte sedan, så att ingen pensionär betalar högre skatt än den som jobbar. Vi driver också en äldreboendegaranti, vilket innebär att den som fyllt 85 och har genomgått en biståndsbedömning direkt skall få en plats på äldreboende, när den så önskar.

  Vård och omsorg är vår prioritet, för vi anser att människor måste kunna lita på att kärnan i välfärden finns där när man behöver den. Du som väljare kan lita på att Kristdemokraterna alltid vågar prioritera och sätta de offentliga kärnuppgifternas funktion i första rummet.

  Liza-Maria Norlin
  Gruppledare (KD) Sundsvalls kommun


  Vår politik | debattartikel · Ebba Busch · hemtagningsteam · kömiljard · Liza-Maria Norlin · svek · vårdserviceteam