• Kaos på presidiekonferensen i regionen

  En helt vanlig dag i regionpolitikens Västernorrland. Just idag, den 8 juni 2021, är det presidiekonferens. Presidiekonferensen är ett möte där fullmäktiges ordförande möter gruppledarna för regionens 8 partier. Konferensen är till för att partierna gemensamt ska planera och följa upp fullmäktigemötena.

  Det blev ännu en presidiekonferens där Socialdemokraterna strular på om att man till varje pris måste ha ett fysiskt regionfullmäktigemöte.

  Vi har sedan augusti förra året haft möten digitalt och det har fungerat bra. Tredje vågen av pandemin är inte slut och hälften av befolkningen har ännu inte vaccinerats. Det är därför fullt naturligt att vi fortsätter ännu en tid med helt digitala fullmäktigemöten. Det sparar dessutom pengar!

  Mitt under detta helknasiga möte kommer S med det heltokiga motförslaget att man kan ha mötet digitalt en och en halv dag och en dag fysiskt. Men sluta, säger vi, och när en majoritet av partierna säger emot så börjar S hota att säger ni nej ja då blir det ett fysiskt möte.

  S vill alltså köra över övriga partier fullständigt. Demokrati är inte Socialdemokraternas starka sida kan vi konstatera. Hela poängen med att man har en presidiekonferens är att man tillsammans i koncensus ska komma fram till hur man lägger upp fullmäktige och se vad som var bra och dåligt på förra mötet. Vi kan krasst konstatera det alla redan vet: Det fungerar inte när Socialdemokraterna har ledarskapet i regionen.


  Bilden överst av Greg Montani /a> från Pixabay (Pixabay License).


  Ledning/styrning | demokrati · kaos · ledarskap · presidiekonferensen · Socialdemokraterna