• Underlätta ägandet av bostäder

    Att vi nu befinner oss i den största migrationskrisen sedan andra världskriget är ett tragiskt faktum som har skapat oändligt med lidande för människor, och som naturligtvis har upptagit majoriteten av nyhetssändningar och debatter det senaste året vilket medför att andra högst relevanta frågor inte får det spelrum som skulle ha getts i normala förhållanden.

    Sverige står inför en utmaning, vissa kallar det ett problem, och vissa kallar det en pågående kris, jag talar om bostadsbristen....

  • Bostadsmarknaden behöver en ökad rörlighet

    Dagens bostadskris löses inte enbart med nyproduktion. Bostadsmarknaden behöver en ökad rörlighet.

    Trots ett relativt sett högt bostadsbyggande, framdrivet inte minst av en aktiv bostadspolitik från alliansregeringens sida, är det uppenbart att bostadsmarknaden fortsatt är dysfunktionell. De så kallade flyttskatterna gör att en del drar sig för att byta bostad vilket leder till sämre rörlighet på bostadsmarknaden Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där d...