• Oppositionen formerar sig i Region Västernorrland

  Sjukvårdsalliansen i Västernorrland = C + KD + SJVP

  Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västernorrland och Kristdemokraterna formar en gemensam oppositionsgrupp i Region Västernorrland, för en jämlik vård och regional utveckling i hela Västernorrland.

  Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västernorrland och Kristdemokraterna samlas för gemensamma gruppmöten vid sammanträden med Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för Hållbar utveckling. Ambitionen finns att utveckla samarbetet mellan partierna under mandatperioden.

  Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västernorrland och Kristdemokraterna samverkar valtekniskt med Vänsterpartiet.

  Vilka förtroendevalda som kommer att företräda oppositionen i presidierna för regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna med mera presenteras vid en träff för media måndagen den 19 november klockan 10.00 i Regionens hus i Härnösand.


  | oppositionen · pressinbjudan · samverkan