• Motion: Starta tandhygienistutbildning

  I april förra året kunde vi i media läsa att det råder akut brist på tandhygienister i länet och att man dessutom ser ett växande behov av tandhygienister.

  Tandhygienister är viktiga, inte minst för äldres munhälsa. En försämrad munhälsa hos äldre kan ge smärta, värk och tandförluster som i förlängningen kan leda till undernäring och försämrad livskvalitet. En dålig tandhygien ökar också risken för andra kroppsliga sjukdomar.

  Bristen på personal påverkar även möjligheterna att bibehålla kliniker på mindre orter.

  För förbättra läget behöver vi arbeta mer aktivt med den framtida bemanningen inom tandvården. Utifrån den akuta brist som råder på tandhygienister i länet föreslår vi kristdemokrater därför att:

  • Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till att långsiktigt lösa behovet av tandhygienister i länet, exempelvis genom att införa en tandhygienistutbildning vid Mittuniversitetet

  Härnösand 13 februari 2017

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Länk till motionen i pdf-format


  Bilden överst: Hus N (Mälthuset) på Mittuniversitetet, Sundsvall. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Tandvård · Utbildning · Äldre | Mona Hammarstedt · motion · tandhygienist