• Referat höststämman 2017 – Ebba Busch Thor besökte Hallstaborg

    Den 11:e november höll Kristdemokraterna Västernorrland ditt partidistriktsårsmöte på Hussborg. Kjell Grip, gruppledare Kristdemokraterna i Ånge kommun, inledningstalade och berättade bland annat om kommunens utveckling där nyanlända innebär en befolkningsökning på 10%.

    Partiledare Ebba Busch Thor besökte årsmötet och passade även på att göra ett studiebesök på det nya demensboendet Hallstaborg. Vid årsmötet talade Ebba om partiets satsningar på äldre och även den oroande utvecklingen inom vården där vårdgarantin idag endast gäller hälften av de personer som i behov av vård. Hon konstaterade också att Västernorrland är tillgängligheten till vård i tid ännu sämre.

    Vid mötesförhandlingarna behandlades valplan och budget inför 2018. Årsmötet uttryckte vikten av att jobba tillsammans som ett län och att tillsammans jobba för att det välfärdssvek vi ser idag inte minst inom vården om omsorgen om våra äldre ska vändas till ett välfärdslöfte.


    Stämmor | Ebba Busch · Hallstaborg · Hussborg · Kjell Grip · välfärdslöftet


    Bilden överst: Ebba Bush Thor och Sverker Ågren. Foto: Elisabeth Öhman.