• Ge familjer mer makt

  Så fort jämställdhet hamnar på tapeten är många politikers första instinkt att komma med pekpinnar om hur människor ska leva sina liv. Det gäller särskilt frågor som rör familj och arbetsliv. Då förväntas alla familjer – oavsett förutsättningar och önskemål – prioritera exakt likadant utifrån en statligt förutbestämd mall.

  Det är fel väg att gå. Vi vill ge människor mer makt över sina liv, inte mindre.

  Därför behöver dagens stelbenta system bli mer flexibelt. Idag tvingas människor anpassa sig efter hur de offentliga systemen fungerar, snarare än tvärtom. Vi vill ge dem större möjlighet att välja vad som passar just dem och deras familjer.

  Därför vill Kristdemokraterna ha en friare föräldraförsäkring, där det finns möjlighet att fritt överlåta föräldradagar mellan föräldrarna och till andra närstående – exempelvis till morfar eller syster. Vi vill även öka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen, så att båda föräldrar kan vara hemma samtidigt. Det ger föräldrar och barn större trygghet samtidigt som det underlättar för dem att hitta nya rutiner i vardagen.

  En god och välfungerande barnomsorg är avgörande för att föräldrar ska kunna kombinera karriär med familjeliv. Därför vill vi att det införs en lag om max tolv barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Vi vill även lagstifta om ett tak på max fem barn per personal i förskolan. Dessutom vill vi att kommuner blir skyldiga att erbjuda familjedaghem till de föräldrar som önskar det som alternativ för sina barn.

  En jämställdhetspolitik värd namnet sätter människan först, inte systemet.

  Ebba Busch (KD) partiledare
  Kenneth Högberg (KD) Härnösand
  Gunlög Jacobsson (KD) Sollefteå
  Hanna Sydhage (KD) Örnsköldsvik


  Barn och unga · Etik och jämlikhet | Ebba Busch · familj · förskola · föräldradagar · föräldraförsäkring · Gunlög Jacobsson · Hanna Sydhage · Kenneth Högberg · jämställdhet