• Kristdemokraterna ställer högre krav på öppenhet i landstinget

  Landstinget Västernorrland behöver ta ytterligare steg för att öka insynen i verksamheten, utveckla sina e-tjänster och på så sätt få ökat förtroende hos länets medborgare. Inte minst är det viktigt inför kommande beslut om strukturförändringar för vården i länet.

  Kristdemokraterna föreslår därför att handlingar som ska behandlas i nämnder och styrelser ska läggas ut på landstingets hemsida.

  – Om du som medborgare vill ta reda på något om kommande beslut i landstinget så måste du idag begära ut den specifika handlingen av en sekreterare på landstinget.  Eftersom underlagen redan finns digitalt borde man kunna lägga ut dessa på nätet. På det här sättet kan vi både tjäna pengar genom att sänka de administrativa kostnaderna och ge bättre service till medborgarna,

  säger Soledad Henriquez ledamot i landstingsfullmäktige för Kristdemokraterna.

  Örnsköldsvik 16 mars 2016

  Kontakt:
  Soledad Henriquez
  070-2808075

  Motion: Lägg ut handlingarna på webben


  Digitalisering | e-tjänster · förtroende · handlingar · pressmeddelande · Soledad Henriquez · öppenhet