• Barn och ungas villkor sätter agendan

  Pressmeddelande: Barn och ungas villkor sätter agendan

  Onsdag den 19 juni besöks Sollefteå av Regionala nämndens ordförande, Sverker Ågren, Kristdemokraterna. Önskar media delta vid något av besöken eller träffa Sverker Ågren för intervju i samband med dagen kontakta då politisk sekreterare Liza-Maria Norlin.

  Villkoren för barn och unga i Sollefteå kommer att stå i centrum vid besöket:

  – Jag ser fram emot att besöka både Sollefteå Museum och Sollefteå Hälsocentral, två väldigt olika verksamheter men båda med stor betydelse för barn och ungas hälsa, säger Sverker Ågren (KD)

  – Både Sollefteå hälsocentral och sjukhuset erbjuder barnfamiljer bred kompetens inom hälso- och sjukvården. Det behöver lyftas som en del av Sollefteås starka sidor i t.ex. rekryteringsarbetet till kommunen.

  – Kulturen och museet i Sollefteå ger barn och unga goda möjligheter att både utöva och få del av kultur i flera olika former. Museets samling av leksaker är ju en ovanlig och intressant tillgång!

  Program

  11:00-12:00 Sollefteå Museum, rundvandring av Peter Larsson och Annika Arnström, museiintentent och museipedagog. Aktuella utställningar på museet just nu, förutom basutställningen, är ”Saker för lek”, ”Curt Breiland – en minnesutställning” och den ännu ej öppnade utställningen med föremål från Ed och Ådals-Liden kyrkor.

  12:15 Lunch Hallstaberget

  14:00-15:30 Hälsocentralen Sollefteå, Eva Billberg verksamhetschef. Samtal kring aktuella frågor.

  Deltar vid besöken gör, utöver Sverker Ågren, Liza-Maria Norlin samt två Kristdemokratiska lokalpolitiker Gunlög Jacobsson och Göran Solsjö.


  Kultur · Primärvård | Göran Solsjö · Gunlög Jacobsson · Sollefteå · Sverker Ågren