• Gratis HPV-vaccin till länets pojkar får vänta

    Mona Hammarstedt har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstinget ska besluta att erbjuda länets pojkar gratis HPV-vaccin på samma villkor som gäller för flickor.

    Det har blivit vanligare med cancer i mun och svalg och det finns sätt att förebygga dessa åkommer. Svenska och internationella rapporter och utlåtanden framhåller att HPV-vaccination därför är nödvändig hos tonårspojkar. Bland annat har Socialstyrelsen tidigare gjort bedömningen att HPV-vaccination av pojkar bör genomföras inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Flera experter har också gemensamt gått fram och lyft frågan i en  artikel i Svenska Dagbladet den 10 augusti 2015. Landstinget borde därför föregå en nationell rekommendation occh införa ett vaccinationsprogram i Västernorrland.

    När motionen behandlades i fullmäktige beslutade majoriteten trots detta avslå motionen, man vill inte göra något utöver de nationella rekommendationerna oavsett vad expertisen säger.


    Regionfullmäktige | cancer · HPV · Mona Hammarstedt · motion · vaccination