• Nej till vinstförbud för vårdföretag

  Remissyttrande till ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) 2017-02-12

  Kristdemokraterna i Västernorrlands län avstyrker utredningens förslag om vinstbegräsningar. Det är fel att kollektivt bestraffa alla företag som lägger ner själ och hjärta i att ge bästa möjliga skola, vård och omsorg. Tillståndsgivning och tydligare regelverk så att våra offentliga medel fördelas mer rättvist mellan vårdgivare är ett bättre sätt att stoppa oseriösa aktörer som plockar ut russinen ur kakan för vinstmaximering.

  Kvalitet i vården

  Tillsammans med Vårdföretagarna är vi pådrivande för att mäta och öppet redovisa kvalitet och resultat i vården. Det ser vi som att det driver kvalitetsutvecklingen framåt och gör vården bättre. Det måste också bli lättare att som patient och brukare få del av och jämföra vårdgivares kvalitet o resultat.

  Vårdens utmaningar

  Vi anser att regeringen borde lägga frågan om vinstförbud åt sidan och lägga fokus på landets akuta problem istället. Det råder skriande brist på personal inom hälso- och sjukvården idag. Inhyrd personal s.k. stafetter har växt till en aldrig tidigare skådad omfattning med enorma kostnader som följd, en situation som bara blir värre för var dag som går. Vårdföretagarna har till exempel kartlagt det ekonomiska resultatet för den landstingsdrivna Primärvården. Tre av fyra landsting gick den landstingsdrivna Primärvården med underskott år 2015 och fortsätter med det år 2016. Sedan vårdvalets start har den landstingsdrivna Primärvården i landet ca: 1 miljard i underskott. Man behöver ta tag i den här frågan på nationellt plan. Bristen på personal inom hälso- och sjukvården beror också på att man inte utbildat personal i tillräcklig omfattning. Det behövs därför fler utbildningsplatser på landets högskolor och universitet.

  Britt-Mari Brynielsson
  Ordförande
  Kristdemokraterna i Västernorrlands län

  Mona Hammarstedt
  Gruppledare
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Näringsliv | Britt-Mari Brynielsson · kvalitet · Mona Hammarstedt · pressmeddelande · vinstbegränsningar · vinstförbud


  Bilden överst: Återvändsgata. I bakgrunden till vänster ser man Regionens Hus i Härnösand. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).