• Gömda och papperslösa ska nu få rätt till vård

  Gömda och papperslösa ska nu få rätt till vård på samma sätt som asylsökande har idag. Kristdemokraterna har länge stridit för gömdas och papperslösas rätt till vård.

  Att det inte funnits tidigare är en orättfärdighet och något som FN kritiserat Sverige för upprepade gånger. I dag är jag tillfredsställd med att detta missförhållande kommer att upphöra, vilket betyder väldigt mycket för de människor i vårt land som är särskilt utsatta. Förändringarna planeras träda i kraft den 1 juli 2013. Barn får fullständig vård, tandvård och läkemedel. Vuxna får bland annat rätt till sådan vård och tandvård som inte kan anstå samt till mödrahälsovård. Det kommer också tydliggöras i lag att landstingen har möjlighet att erbjuda mer vård ut-över dessa grundläggande insatser.
  Jag och andra vårdanställda har många gånger ställts inför svåra dilemman då vårdbehov krockat med de begränsningar som hittills gällt för möjligheten att erbjuda vård. Det blir en lättnad för vården att vi kommer att få tydliga regler att arbeta efter. Det är en framgång för etik och humanitet då nya regler nu äntligen kommer att införas. docent, Överläkare 2:e v Ordförande, Kristdemokraterna i Västernorrland

  Papperslösa behöver inte längre söka sig till underjordiska kliniker.

  Göran Sjödén, docent, överläkare, 2:e v Ordförande Kristdemokraterna i Västernorrland


  Migration | asylsökande · Göran Sjödén · papperslösa