• Motion: En hållbar syn på konst

  Region Västernorrland förvaltar en stor konstkollektion, en uppsjö av konst som bara ligger och skräpar i diverse förråd och utrymmen. Denna konst ställs till viss del ut i regionens offentliga miljöer, såsom sjukhus och hälsocentraler. Den visas även i Regionens hus, dock förblir en betydande andel av konstsamlingen osedd av allmänheten. Till följd av den digitala utvecklingen, skapas möjligheter att visa konsten för omvärlden. Något som även beskrivs i Kulturplan Västernorrland 2023 –...

 • Interpellationssvar: Hur motverkar regionen välfärdsbrott?

  Svar på interpellationen från Henrik Sendelbach (KD) ställd Regionstyrelsens 1:e vice ordförande Anna Strandh Proos (M), Hur motverkar regionen välfärdsbrott?

  Frågor:

  På vilket sätt arbetar regionen för att motverka välfärdsbrott i upphandlingar och i Vårdvalssystemet? Har regionen planer på att som Stockholm inrätta en övergripande funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott. Görs riskanalyser avseende välfärdsbrottslighet i upphandlingsprocessen? Vilka möjligheter har vi idag ...
 • Krisplan för Region Västernorrland

  Region Västernorrland kan inte vänta – Vi behöver en krisplan som skapar ljus i mörkret Nu gäller det att ta sjukvården i Västernorrland ur dess djupa kris. I många avseenden är sjukvården här sämst i Sverige med längre köer, fler överbeläggningar och färre vårdplatser i förhållande till befolkningen än i något annat län.

  Det beror på att sjukvården i Region Västernorrland under två mandatperioder har styrts av politiker från Socialdemokraterna och Moderaterna med en övertro på central...

 • Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna avser att bilda en ny politisk minoritet i Region Västernorrland

  Gemensamt politiskt programSundsvall den 25 oktober 2022

  Sjukvårdspartiet Västernorrland, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är beredda att bilda en ny politisk minoritet i regionen för att med stöd i enskilda frågor från andra partier leda regionen under mandatperioden 2023 – 2026.

  Vi tre partier tar ansvar för den politiska situation som blev valets resultat och är beredda att bilda en minoritet för att leda regionen efter 1 januari säger Robert Thunfors, gruppledar...
 • Yttrande över motion om samåkning

  Ett centralt resereglemente reglerar ersättningar till anställda och förtroendevalda vid användandet av egen bil. En överenskommelse om Bilersättningsavtal – BIL 01, har träffats mellan arbetsmarknadens parter där Landstingsförbundet är en par. Det träffade avtalet gäller såväl anställda som förtroendevalda i landstinget. I de ersättningar som fastställs ingår att medresande ger en ersättning på 5 öre kilometern. Detta belopp har legat fast under mycket lång tid.

  Någon möjlighet ...

 • Sammandrag från landstingsfullmäktige 14-15 oktober 2003

  Anmäldes två motioner från Vårdalliansen

  Lägg ut landstingsfastigheter på entreprenad Lägg ut jourlinjer på entreprenad

  Anmäldes en KD-motion

  Ny nämnd för gemensamma ansvarsuppgifter

  Interpellation med svar

  Avgångsvederlag Tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem
 • Nätläkarna behövs för välfärden!

  Att få vården när du behöver den, det är välfärd. Då spelar det ingen roll om du får den av en privatägd vårdcentral, ett regiondrivet sjukhus eller utav en digital nätläkare.

  Fyra vänsterpartister skrev den 29 mars i media att privata nätläkare är kostsamt för regionen. Att Vänsterpartiet inte gillar det privata, det vet vi. Ännu en gång visar man sitt kommunistiska arv där allena det offentliga med skyhöga skatter är det enda som räknas.

  Vänsterpartiet väljer att påtala att &#...

 • Interpellationssvar: Fysisk aktivitet och kultur på recept

  Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) om fysisk aktivitet och kultur på recept

  Fråga: Vad görs för att öka antalet förskrivningar i länet vad gäller fysisk aktivitet på recept?

  Svar: Landstingets folkhälsoenhet följer förskrivningen av recept på fysisk aktivitet (FaR) över tid och stödjer verksamhet genom långsiktig metodutveckling.

  Landstinget Västernorrland är också bäst i Norra regionen på att förskriva FaR! Antalet förskrivna FaR inom primärvården har till...

 • Viktigt att rösta i EU-valet

  Valet är viktigt. Trots problem är många länder i Europa, som under lång tid var under diktatur, nu på god väg i demokratisk riktning. Människor har fått frihet, får uttrycka sig och har tillgång till information.

  Och rösträtt! EU-medlemskap har varit vägen dit. Jag vill att rätt frågor beslutas i EU parlamentet.

  Fred, klimatomställning, djurhållning, märkning av mat, mänskliga rättigheter till exempel. Men skola, föräldrapenning och surströmming ska vi själva besluta om! Det är...

 • Budget 2004

  Anförande av Sverker Ågren på landstingsfullmäktige den 24 november 2010:

  Ordförande, ledamöter, åhörare, representanter från media!

  Just nu, när vi här i Gamla lasarettet har ett historiskt fullmäktigemöte, pågår viktiga insatser i vården:

  ett samtal mellan en patient och läkare som känner varandra väl, efter år av kontakt på grund av kronisk sjukdom en undersköterska som tar sig tid att lyssna till livstankar från en äldre medmänniska eller en jourläkare med en svårt skad...