• Nu är det dags, förstatliga sjukvården!

  Vi (KD) har länge drivit frågan om att förstatliga sjukvården, coronapandemin har nu visat hur rätt vi har haft hela tiden.

  Redan i början av pandemin så märktes det snabbt hur förutsättningarna var olika beroende på vilken region man tittade på, samordningen vad gäller skyddsutrustning fungerade inte, testningen haltade och smittspårningen likaså. (Viktigt att poängtera att jag inte alls klandrar de ansvariga på regionerna utan på systemet som helhet) Detta menar jag hade fungerat bättre om staten haft huvudansvaret för sjukvården.

  Men nu är inte rätt tid att peka finger och gnälla , nu blickar vi framåt! Här nedan kommer jag nämna ett antal fördelar med en förstatligad sjukvård.

  1. En förstatligad sjukvård skulle innebära en mer jämlik och rättvis sjukvård, det ska inte spela någon roll om du bor i Jokkmokk eller Lund, skattetrycket i regionen ska inte avgöra dina möjligheter till en bra vård.
  2. Vi skulle gå från 21 autonoma regioner med helt egna regelverk till en utförare, detta skulle med stor sannolikhet minska administrationen vilket i sin tur innebär mer vård för våra skattepengar.
  3. En annan fördel är att den som beslutar om statliga medel och ersättningar samt lagstiftar också står för finansieringen, ett problem idag som ofta uppstår är att staten beslutar kring frågor som orsakar regionerna kostnader vilken regionen i nästa skede inte alltid får kostnadstäckning för.
  4. Mediciner kommer att föreskrivas enligt samma regelverk över hela landet, inte med 21 regionala avvikelser som idag. Även vårdprocesserna kommer att se likadana ut över hela landet.
  5. Man kan göra tydligare och hårdare prioriteringar vid behov av förändringar inom vården, idag vågar inte alltid regionpolitiker ta i de tuffaste strukturfrågorna. Det ligger alltid ett val runt hörnet vilket kan hämma de tuffa men ibland nödvändiga åtgärderna.

  Men ni får inte missförstå mig, jag tycker regionerna gör ett bra jobb efter sina förutsättningar men jag tror att ett statligt huvudmannaskap skulle göra det ännu bättre.

  Jag menar dock inte att regionerna helt ska avskaffas, utan bara den delen som rör sjukvården.

  Regionerna ska självklart vara kvar och fortsätta arbeta med regional utveckling, fortsätta ansvara för den regionala kulturen, arbeta med miljö och energifrågor, kollektivtrafiken samt folkhögskolorna.

  Men precis som jag skrev inledningsvis så menar jag att pandemin som vi alla just nu genomlever har visat tydliga brister i vårt sjukvårdssystem, jag sticker ut hakan och säger att hade vi redan haft ett statligt huvudmannaskap på plats är jag övertygad om att vi hade hanterat pandemin på ett bättre sätt. Men ingen mening att titta i backspegeln, nu tittar vi framåt mot en mer jämlik och rättvis sjukvård över hela landet.

  Joachim Jonsson
  Oppositionsledare i Nämnden för hållbar utveckling samt ledamot av regionfullmäktige


  Bilden överst av Helena Jankovičová Kováčov från Pixabay (Pixabay License).


  Ekonomi/skatter · Specialistvård | Covid-19 · förstatligande · Joachim Jonsson · jämlik vård · skatter