• Midlanda behövs som nationellt strategisk flygplats

  Midlanda är en nationellt strategisk flygplats i ett län med en bruttoregionprodukt som är den tredje största i landet.

  I regeringens infrastrukturproposition finns inte Midlanda med som fortsatt statlig flygplats. Till grund för regeringens bedömning ligger Christina Rogestams flygplatsutredning. Hon anger att hon som utgångspunkt för sitt ställningstagande, haft flygets särställning när det gäller att skapa effektiva resmöjligheter vid längre resor både inom landet och utomlands.

  Hennes slutsats att Midlanda inte ska kvarstå som statlig flygplats blir med dessa utgångspunkter mycket märklig Vilket underlag för sin bedömning har Rogestam egentligen haft när det gäller Midlanda? Västernorrlands bruttoregionprodukt är den tredje största i landet. Det innebär konkret att länets bidrag till statskassan är mycket stort tack vare våra stora exportindustrier som till exempel SCA och Metso Paper. Länets exportintensiva industrier behöver både frekventa och snabba förbindelser.

  Metso Paper flyger för 40 miljoner kronor om året. 90 – 95 procent av företagets resor går via Arlanda ut till resten av världen. Självklart måste företaget kunna nå ut till sina kunder och marknader snabbt och effektivt. Av tidsskäl finns inget alternativt till flyget. Att hänvisa företagets personal och deras utländska kunder till en plats på tåget är otillständigt och skulle innebära stora negativa konsekvenser för företagets konkurrenskraft på den globala marknaden. Men även för våra mindre företag, myndigheter, organisationer och inte minst för vårt universitet är det viktigt att snabbt och enkelt kunna ta sig till Stockholm, Arlanda och världen. Vi är givetvis angelägna om att ta största möjliga miljöhänsyn. Men – vi måste också inse att vi behöver flyget för att klara konkurrens internationellt samarbete. Detta särskilt med hänsyn till att restiderna med tåg till Arlanda ännu inte är konkurrenskraftiga med flyget.

  Utan Midlanda skulle många företag och arbetstillfällen försvinna och därmed skulle vi tappa i tillväxt vilket vore ödesdigert för både Sverige och Västernorrland. Att kommunerna skulle överta ansvaret för vår strategiskt viktiga flygplats är orealistiskt. Det är kommunalråden i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge och Nordanstig och de flesta riksdagsledamöter i regionen överens om. Detta särskilt till oklarheten om hur en framtida region kommer att se ut. Alliansregeringen har nyligen presenterat sin närtidssatsning
  på infrastruktur. Det är den största satsningen på infrastruktur som någonsin har gjorts i en budgetproposition. Under två år satsas cirka 10 miljarder kronor i syfte att sätta igång aktuella väg- och järnvägsprojekt i vårt land. En hel del av dessa pengar kommer Västernorrland till del. Detta är vi mycket nöjda med. Det är vår förhoppning att regeringen också kommer fram till att Midlanda behövs som en nationellt strategisk flygplats.

  Solveig Hellquist, Folkpartiet liberalerna
  Bertil Kjellberg, Moderaterna
  Lars Lindén, Kristdemokraterna


  Infrastruktur | flygplats · Lars Lindén · Midlanda · Sundsvall Timrå Airport